Dixie Dregs er et av de bes­te og dyk­tig­ste en­semb­le­ne som har ek­si­stert, men ban­det klar­te dessverre aldri å få opp­merk­som­het som til­svar­te ta­len­tet.Su­per­gi­ta­rist Steve Morse er for de fles­te mest kjent for å ha tatt på seg den utakk­nem­li­ge job­ben som Ritchie Blackmores er­stat­ter i Deep Purple. Men, den blon­de ame­ri­ka­ne­ren kan så utro­lig mye mer enn å bare spil­le heavy­rock for di­no­sau­rer. Hjer­te­bar­net hans, Dixie Dregs, kom­bi­ner­te på 70- og 80-tal­let rock, prog, klas­sisk, fusion og blue­grass på en helt uover­truf­fen måte. Mu­sik­ken er kvikk, op­ti­mis­tisk og til dels fen­gen­de, men sam­ti­dig uhy­re tek­nisk kom­pli­sert og vir­tuos. Mu­si­ker­ne i ban­det er alle i sær­klas­se. Tittellåta, «Holiday», «Wages of Weirdness» og akus­tis­ke «Northern Lights» er blant høy­de­punk­te­ne på denne per­len av et de­but­al­bum. Li­ker du elek­trisk fio­lin, sør­stats­rock og band som Kansas og Mahavishnu Orchestra, er det­te en sik­ker vin­ner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00