Det er en stor og fargerik samling mennesker og dyr som dukker opp i det rikholdige knippet med folkesanger, beregnet så vel for barn som voksne. Et av Camilla Granliens fine poenger, er at dette er stoff som er sprudlende tilgjengelig for de fleste, uansett alder. For hvem har ikke sansen for rytmisk glede, humoristiske dyrehistorier, og ei og anna aparte kjerringhistorie også? Slik er utgangspunktet for plata, basert på sangtradisjonen i Gudbrandsdalen. Og det er Camilla Granliens fortjeneste at hun har sett mulighetene som ligger i stoffet.

Inn i folkesangrammen har jazzbassisten Jo Skaansar og de andre musikerne sørget for å tilføre stoffet en ny dimensjon. For det er et vell av fine små detaljer som tar stoffet videre fra det tradisjonelle og inn i det fabulerende og uventede.

Men det er også et tredje element som er kommet inn, og det er gjennom aktivitetsheftet som følger med cd-en. Åsne Flyen står bak en rekke sprudlende glade illustrasjoner til oppgavene, som små barn kan beskjeftige seg med, mens de hører på fortellingene som det synges om.

Sangene er «ment som lek, oppmuntring og hjelp til å sove, og som tullete viser du kan synge mens du leker eller jobber,» skriver Camilla Granlien i heftet. Og noe av sjarmen ved utgivelsen er nettopp at det i disse sangene er lov å gi seg lov til å være litt tullete. Og det er ikke bare lov, det er nærmest anbefalt.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00