Norcd

Ingebjørg Lognvik Reinholdt og Kirsti Bakken utgjør folkemusikkduoen Fivil – et uttrykk for myrull på Vinje-mål. Høsten 2010 var de to de eneste kvederne på Norges musikkhøgskole, og startet sitt samarbeid der. Med utgangspunkt i hver sine tradisjoner, fra Telemark og Vest-Oppland, går de to nye veger ved å arrangere folkemusikken for to stemmer, mens den tradisjonelt er blitt sunget solo. Det fører til særegne klanger, men gir også en lekende og kreativ tilnærming til stoffet. Og nettopp dette lekende aspektet er kanskje det som gir det sterkeste særpreget til plata. Den er original og vakker, og åpner ikke minst for overraskende opplevelser av tradisjonsstoffet.

Omtalt av Geir Vestad

Terning 4

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00