– Isac, Isac! rop­te ten­årings­jen­te­ne mens de flok­ket seg rundt sce­ne­kan­ten. Plut­se­lig ble ly­set slått av, og det gikk et øre­dø­ven­de brøl av be­geist­ring gjen­nom sa­len i det pop­stjer­na Isac Elliot gikk på sce­nen.

Den fin­lands­sven­ske pop­ar­tis­ten ble for al­vor kjent i 2013, da han ga ut sin­ge­len «New Way Home». Ten­årings­ido­let har blitt sam­men­lig­net med in­ter­nas­jo­na­le stør­rel­ser som Jus­tin Bieber, og trek­ker sto­re pub­li­kums­tall til kon­ser­te­ne sine.

Øns­ket til­ba­ke

Også her kok­te det rundt ten­årings­stjer­nen da han be­søk­te Ha­mar i de­sem­ber 2014, med en kon­sert i kul­tur­hu­set og en på Maxi. Og be­geist­rin­ga blant de unge har ikke lagt seg ennå: Da pub­li­ku­met fikk stem­me fram ar­tis­ter un­der kul­tur­hu­sets «Vi-vil-ha-mer-kam­pan­je», fikk Elliot de­si­dert flest stem­mer – og i mars var det klart at ha­mar­ung­dom­men skul­le få opp­le­ve ar­tis­ten live nok en gang.

Høy kok

– Det er godt å være til­ba­ke her på Ha­mar igjen, rop­te Elliot til hen­giv­ne pub­li­kum­me­re. I Flagstadsalen kok­te det fra før­s­te stund. Elliot åp­net med «Lip­stick» – og sa­len var ikke van­ske­lig å be når han ba dem syn­ge med. Ener­gi­en ble holdt oppe i lå­ter som «Just can’t let her go» og «Save a girl».

I «Wishfull thinking» sang Elliot over en en­kel, ryt­misk gi­tar, og sa­len ble med un­der det sang­ba­re og fen­gen­de re­fren­get. 

Her var det også blod­fersk mu­sikk: Den nye sin­ge­len «What about me» ble fram­ført før­s­te gang tors­dag. Selv om dan­ser­ne for an­led­nin­ga had­de gått av sce­nen, klar­te Elliot å hol­de på ener­gi­en med høy til­ste­de­væ­rel­se og ak­tiv kom­mu­ni­ka­sjon.

Fikk med seg pub­li­kum

Til tross for at han hele tida dan­set rundt på sce­nen, be­holdt Elliot god stem­me­kon­troll. Vo­ka­len fløt lett og le­dig opp i høye re­gist­re, sjøl om det av og til kun­ne bli litt små­surt.

Det er i hvert fall in­gen tvil om at Elliot er en mes­ter i å få med seg pub­li­kum. Hånd­skrev­ne kort, skjor­ter – og til og med sto­re bal­lon­ger – ble kas­ta ut i sa­len for å in­vi­te­re alle til å del­ta ak­tivt. Ar­tis­ten hen­vend­te seg til alle kan­ter i sa­len, og tok seg tid til en eks­tra flørt med jen­te­ne ved sce­ne­kan­ten.

Den elektriske stemninga holdt seg også til etter konserten - da Elliot ble igjen på scena for å prate med fansen.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.