Kirkelig kulturverksted

Bjørn Eidsvågs «Fabel revisited» og Solveig Slettahjells versjon av Geirr Lystrups vakre «Gråt og dans» åpner albumet «Fabler om en åpen kirke», der 13 artister går sammen om å kjempe for en åpen folkekirke. Geirr Lystrup er også representert med den fine «Mamma Gud», mens totningen Knut Anders Sørum er representert med «Like ens for øss ælle». Også Ove Røsbak er med, med teksten «Mørkemenn» til Henning Sommerros låt. Til sammen er det blitt et rikt variert utvalg av sanger om drømmen om den åpne kirken, aktuell ikke minst i forkant av kirkevalget 14. september. Og uansett valg er det blitt et fint og bredt sammensatt utvalg av gode meningsfylte låter.

Omtalt av Geir Vestad

Terning 4

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00