Unge publikummere strømmet til Kirsten Flagstad-salen i kulturhuset for å få med seg et av de rykende ferske navnene i norsk pop. Aurora Aksnes fra Os i Hordaland er et av de store stjerneskuddene i norsk musikkbransje, og 19-åringen vekker oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser. Hun klat­rer på hit­lis­te­ne i Stor­bri­tan­nia, og su­per­stjer­nen Katy Perry har an­be­falt hen­ne for sine drøyt 80 mil­li­o­ner føl­ge­re på mik­ro­blogg­tje­nes­ten Twit­ter.

Dyk­tig live­ar­tist

Aks­nes skri­ver mørk elek­tro­pop, med dys­to­pis­ke teks­ter, vak­re me­lo­di­er og et va­ri­ert lyd­bil­de. Hun kla­rer kunst­styk­ket å ska­pe krea­tiv, men fen­gen­de mu­sikk, og det til tross for at hun ikke kan no­ter. Alle kvel­dens lå­ter, med unn­tak av eks­tra­num­me­ret, var også skre­vet av Au­ro­ra selv.

Selv om hun bare har vært ak­tiv som ar­tist i et års tid, har Aks­nes al­le­re­de ruk­ket å bli trygg på sce­nen, og hun fram­står som en trygg og spen­nen­de live­ar­tist uten diva­fakter. Hun er jord­nær, og tar seg tid til å vitse, snakke til og sjar­me­re pub­li­kum.

Uttrykksfull stemme

Låten «Runaway» var ar­tis­tens før­s­te sto­re hit, og det var også den pop­stjer­nen Katy Perry skrøt av tid­li­ge­re i år. Den fly­ten­de og ro­li­ge me­lo­di­en står i kon­trast til den dyst­re teks­ten. Både be­ve­gel­ser og blikk fram­he­vet det dunk­le og mør­ke i san­gen, og ar­tis­ten klar­te å mane fram 

Au­ro­ras kan­skje al­ler bes­te sang hit­til, vak­te umid­del­bar ju­bel i sa­len. «Run­ning with the wol­ves» bob­ler av ta­lent og ska­per­kraft, og med tun­ge trom­mer, fen­gen­de riff og spen­nen­de opp­byg­ning. Her tur­te hun også å vir­ke­lig slip­pe seg løs på sce­nen, og troll­bandt pub­li­kum un­der det som kan­skje ble kon­ser­tens bes­te num­mer.

I til­legg til å være en dyk­tig låt­skri­ver, ut­mer­ker Au­ro­ra seg som san­ger. Den unge stem­men er svært uttrykksfull, og varierer fra det myke og rolige til det skarpe og høydramatiske. At hun i tillegg kan synge i svimlende høyder helt uanstrengt, gjør henne til en sanger med potensial.

Det ble en flott opp­le­vel­se for til­hø­rer­ne lør­dag kveld, med Aks­nes’ stem­me, var­me og opp­finn­som­het. Det er nok ikke siste gangen vi hører fra den unge artisten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00