Lyrikk møter musikk i albumet «Stein til stein», basert på tekster av Jon Fosse. Skuespiller Anne Marit Jacobsen, sanger Ruth Wilhelmine Meyer og pianist Helge Lien har gått sammen om å tolke Fosses tekster på en måte som får fram ikke minst den veldige intensiteten og de kraftfulle spenningene i dem. Her er det ikke tekst og akkompagnement det dreier seg om, men snarere etableres en helhet av klanger, rytmer og meninger. Og nettopp denne helheten er det som understreker og utvider de store og dramatiske rommene i Fosses verden. Det er en til dels svært dramatisk ferd inn i det ukjente som albumet innbyr til. Men det flotte er hvordan spenningene blir bygget opp av lesningen og musikken helt fra bunnen, og slik byr på helt annerledes og desto mer spennende opplevelser av Fosses forfatterskap. Faktisk er det også humor til stede i noen av rommene som åpner seg, noe som ikke åpenbart er en framtredende del av dette store og viktige forfatterskapet.

Omtalt av Geir Vestad

Terning: 5

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00