Forrige lørdag presenterte HA drøyt 60 forslag til verker innen litteratur, teater, musikk, film, billedkunst og arkitektur, som er knyttet til Hedmark.

HER KAN DU AVGI DIN STEMME.

Siden har det kommet mange flere forslag, Så i tillegg til de drøyt 60 vi startet med, er det flere andre som er kommet til.

Noen avtegner seg som tydelige favoritter. Verker av Alf Prøysen og Kjell Aukrust har – ikke overraskende – høy stjerne hos mange. Men listen over de 20 utvalgte viser også at bredden er stor og mangfoldet imponerende.

Og hensikten med det hele, det er å bidra til å skape refleksjon og ikke minst debatt om hvilke verker som framhever seg både gjennom sin kvalitet, men som også utsier noe vesentlig om hedmarkingen og det hedmarkske.

For hva er det som definerer oss, som sier hvem vi er, setter sitt preg på oss, og bidrar til å identifisere oss? Det er slike spørsmål som ligger i bunnen av forsøket på å etablere en egen hedmarkskanon.

Oppdager egne hull

Mange har sikkert oppdaget at de savner verk blant dem som er blitt foreslått. Geir Ove Ovesen var en av dem. Da var det spesielt noen av Einar Skjæraasens dikt han savnet. Og det viste seg at det var det flere som gjorde.

– Noe av poenget med slike lister, må være at det kan bidra til en bevissthetsgjøring av hva som står seg, sier Geir Ove Ovesen.

– For selv om det lett blir klassikerne som trekkes fram i slike lister, er det også en del verker som kanskje ikke føles så viktige lenger, sier han.

– Men selv synes jeg flere av Skjæraasens dikt gjør det.

– Når en leser slike lister, oppdager en også lett egne hull. Jeg har allerede mange jeg vil bli nærmere kjent med, sier Ovesen.

Nå kan du stemme

I dag presenteres altså 20 ulike verk som kandidater til en hedmarkskanon. Det som nå skal skje, er at du innen lørdag 18. februar kan stemme på dine favoritter på denne internettadressen: http://nr.h-a.no/quiz/#/index

Deretter vil de ti verkene som får mest stemmer, bli presentert som en kulturkanon for Hedmark.

TRYKK HER og stem!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00