• MESTERBORGER: Ole Roberth Holmen fikk dobbelt så mange stemmer som nestemann på lista.
    FOTO: KRISTIAN EINANG

Holmen ble no­mi­nert til ut­mer­kel­sen for sitt utrettelige og man­ge­åri­ge ar­beid som hoc­key­tre­ner i Stor­ha­mar Yng­res av­de­ling. Nå er stem­me­ne telt opp, og den tro­fas­te ild­sje­len er glad og stolt et­ter å ha fått den gje­ve utmerkelsen. 

– Det­te er ikke noe jeg har tenkt på el­ler reg­net med at jeg skul­le opp­le­ve, men det be­tyr vel at man har gjort noe rik­tig, og at man har mar­kert seg litt, sier Holmen nøk­ternt. 

Voks­te opp på «bana»

Årets Mes­ter­bor­ger av Hammer by voks­te opp et lite stein­kast fra gam­le­hal­len og CC Amfi, el­ler «bana», som Holmen frem­de­les kal­ler hoc­key­lagets hjem­me­are­na. 

– Vi spil­te hver dag til det ble mørkt, og bana til Stor­ha­mar har vel egent­lig vært det and­re hjem­met mitt hele vei­en, sier han. Holmen spil­te for Storhamars se­ni­or­lag i hele 16 år, og et­ter karrieren som spiller har han vært ak­tiv i klub­ben med uli­ke verv og stil­lin­ger si­den slut­ten av 80-tal­let. For sitt ar­beid og en­ga­sje­ment ble Holmen ny­lig til­delt ild­sjel­pri­sen av TV 2 og Meca, og nå har han alt­så blitt stemt fram av fol­ket som årets Mesteborger av Hammer by.

– Jeg ser for meg at det sik­kert er en god del folk fra Storhamarfamilien har bi­dratt med stem­mer, men jeg har også fått hyg­ge­li­ge til­ba­ke­mel­din­ger fra and­re de­ler av lan­det, sier Holmen, som får opp­lyst at han mot­tok dob­belt så man­ge stem­mer som kan­di­da­ten på and­re­plass.

– Man set­ter jo pris på at man blir satt pris på, og det sli­ke tilbakemeldinger som gjør at det­te er moro. 

– Eks­tra hyg­ge­lig er det at det er bred­den som nå kom­mer fram i sø­ke­ly­set, for folk skal vite at det ikke bare er i topp­id­ret­ten det gjø­res en god jobb, sier han.

Tit­te­len Mes­ter­bor­ger av Hammer by skal til­de­les en el­ler fle­re som har gjort en spe­si­ell inn­sats for Ha­mar­re­gio­nen gjen­nom fri­vil­lig ar­beid. Ka­ro­li­ne Amb, Linn By­berg, As­bjørn Op­aas, Anja Kat­ri­ne Tom­ter og Line Ødegård var de øv­ri­ge no­mi­ner­te un­der årets utdeling. 

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.