AnJazz har søkt Hamar kommune om hjelp til å dekke årets underskudd på 270.000 kroner. Formannskapet går inn for å gi 50.000 kroner.
Formannskapet behandlet saken i går. Rådmannen hadde i utgangspunktet innstilt på at søknaden om underskuddsdekning skulle avslås. Men etter flere forslag gikk formannskapspolitikerne inn for å hjelpe festivalen med 50.000 kroner til å dekke deler av underskuddet.
Anja Katrine Tomter ønsker ikke å kommentere formannskapets vedtak, men håper på kommunestyrets behandling.
Hele formannskapet var enige i at AnJazz er en bra festival. Erna Bragadottir var blant de mest ivrige, og hadde kjøpt seg festivalpass for å overvære mange av konsertene.
Solveig Seem (H) ønsket å gi AnJazz 50.000 kroner. Det samme beløpet syns Geir Byberg i KrF og Borgny Nygaard i Pensjonistpartiet var riktig. Stein Frøysang (V) syntes 100.000 kroner var et riktigere beløp til en så viktig festival som AnJazz. Thomas Langeland Jørgensen (Ap) klinket til og foreslo 150.000 kroner i ekstra støtte. Men flertallet stemte likevel for 50.000 kroner.
Tor Inge Martinsen (BBL) påpekte at Hamar i dag har sju festivaler. I 1999 var det ingen. Alle festivalene ber om tidligere beskjed i forhold til økonomisk støtte, større forutsigbarhet over tid og større bevilgninger. Martinsen tror Hamar nå har nådd et metningspunkt med antall festivaler og han håper politikerne våger å komme med klarere prioriteringer, slik at det blir mer forutsigbart for dem som arrangerer festival.

Solveig Seem ønsker at formannskapet skal være oppmerksomme på hva som skal ligger til grunn for å dekke festivalunderskudd. Hun mener det da bør få konsekvenser for neste års tilskudd. Hun mener også at budsjettene må være mer realistiske enn det AnJazz presenterer.
Gøran Kristiansen, som er styreleder i AnJazz, skriver i søknaden om å få dekket underskuddet, at festivalen er fornøyd med et besøkstall på 3.000. Flere av formannskapsmedlemmene stusset over dette, da det ikke ble solgt nok billetter for å få festivalen til å gå rundt økonomisk.
Det ble også diskutert at festivalen i fjor hadde 40.000 i lønnskostnader, mens den samme posten i år viste 150.000 kroner på regnskapet. Denne utgiftsposten har altså hatt en økning på 110.000 kroner.
I sin innstilling til formannskapet bemerker rådmannen at regnskapet viser at det er billettinntektene som er hovedårsaken til underskuddet. I søknaden om dekking av underskudd oppgis det at nivået på offentlig støtte er hovedårsaken.
«Det er høy risiko i å balansere budsjettet med høye billettinntekter uten å ha noen egenkapital,» skriver rådmannen, som mener festivalene selv må bygge opp egenkapital eller stilles annen sikkerhet for risikoen som må tas.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00