Det som skjedde på Børstad ungdomsskole forrige mandag, var ingen trussel om skoleskyting. Det var ryktespredning med ett uskyldig barn på den ene siden og politiet og HA på den andre.

Etter forrige mandags hendelse sitter vi som kjenner elevene på Børstad, igjen med en uggen følelse. Klumpen i magen er ikke der på grunn av frykt; det var nok få som hadde en roligere mandag enn oss.

For, bare så det er klinkende klart: Det var aldri noen som truet med å skyte på Børstad. Det var aldri noen som hadde planer om å gjennomføre en skoleskyting.

LES HA-REDAKTØRENS SVAR HER.

Mandagens politiutrykning var resultat av et helt usaklig rykte, som hadde vokst og spredt seg i voldsomt tempo, slik rykter iblant gjør blant litt ubetenksomme tenåringer.

Nei, klumpen er der på grunn av det stakkars barnet som først ble spredt rykter om, deretter tatt med til samtale med politiet for så å bli hengt ut i HA og samtaleemne rundt middagsbord over hele byen.

Det er alltid vondt å være det barnet som blir spredt rykter om. Det var sannsynligvis ekstra vondt på mandag.

Nå jobber vi hardt for å legge ryktet dødt, slik at offeret kan få det trygt og godt igjen, både på skolen sin og i lokalsamfunnet. Denne teksten er en del av det arbeidet.

Politiets håndtering. Vi spoler tilbake til mandag morgen. Skoleledelsen involverte politiet så fort de leste bekymringsmeldingen. Uansett hvor sikre vi er på at slikt er nonsens, må vi ta det på alvor.

Det må selvsagt også politiet, som i første omgang håndterte situasjonen eksemplarisk. De sendte to trivelige betjenter i sivil til skolen, og de lot kontaktlæreren hente det aktuelle barnet ut av klasserommet. Selv ikke elevene på nabopultene fikk følelsen av at noe dramatisk foregikk.

Deretter kom en politikvinne fra barnehuset for å samtale med barnet. Både kontaktlærer og foreldre var til stede. Det ble en fin prat, der det raskt kom fram at bekymringsmeldingen var resultat av et grunnløst rykte, diktet opp i et friminutt.

Politiet forlater Børstad på formiddagen. Vi forstår da at vi skal skape minst mulig støy rundt den falske alarmen. Likevel gjør politiet selv det stikk motsatte, ved å publisere en pressemelding med dramatisk ordlyd.

Der forteller politiadvokat Julie Dalsveen om bekymringsmeldingen som kom fordi “en elev skal ha hatt planer om å utføre skoleskyting på Børstad ungdomsskole i Hamar”. Hun sier videre at etterforskningen er i gang, men at det ikke er gjort funn av våpen.

Hun sier også “vårt fokus er å avklare hva som har skjedd”, og at “det gjennomføres samtale med eleven”.

Da pressemeldingen ble sendt ut, visste alle hva som hadde skjedd. Eleven var tilbake i klasserommet.

Lokalavisa griper selvsagt ukritisk tak i pressemeldingen med begge hender. På HA-desken finner journalistene fram krigstypene, og på forsida lyser “SISTE” og ordet “skoleskyting” mot leserne fra kullsvart bakgrunn.

For lesere flest fremstår det som en reell trussel har blitt framsatt.

Rektor Henriette Langli rykker ut med rødt retteblekk. Hun forteller at hendelsen var basert på rykter, og at det ikke er grunn til bekymring. Men de sitatene må leseren scrolle langt for å finne.

Klokka 17.50 publiserer HA heller en lederartikkel om saken. “Det er viktig å ikke eskalere”, skriver HA, forhåpentligvis selvironisk, før de begrunner med at det “kan handle om rykter, slik rektor Henriette Langli er åpen for”.

Hun var ikke “åpen” for det. Hun sa det rett ut.

Senere i lederen får det uskyldige barnet attpåtil skylda for å “kjøle ned ned en allerede dalende oppslutning om læreryrket”. Den slutningen er så søkt at det er vanskelig for oss lærere å ta den på alvor.

Les også

Mandagens utrykning er med på å kjøle ned oppslutningen om læreryrket.

HA jobbet iherdig med å fortelle historien da den virket dramatisk. De gjorde langt mindre for å fortelle sannheten, da den kom for en dag. Var den for kjedelig?

“Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet”, sier Vær varsom-plakaten. HA publiserte ikke elevens navn, men alle vet at slik informasjon sprer seg som ild i tørt gress.

Vi vet at mange sitter igjen med inntrykk av at eleven hadde planer om å skyte på Børstad. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det vil få.

Sensasjonsjournalistikken, som politiet la opp til, rammet utvilsomt et barn. Det er kvalmt og skammelig.

Vi håper at vi lykkes med å gjøre livet trygt og godt igjen for alle.

Men HA og politiet har gitt oss en unødvendig krevende jobb.

Innlegget publiseres i samråd med den aktuelle elevens foresatte.

HA BEMERKER: Vi har som hovedregel at alle innlegg skal være signert med navn. I dette tilfellet har vi latt lærerne signere som nettopp det, og det er kjent for redaksjonen hvem som har sendt inn innlegget.

Politiet har fått anledning til å svare på innlegget siden kritikken også rammer dem. De har valgt å takke nei til å svare på kritikken fra Børstad-lærerne.