(Nettavisen): Nortura sliter stort. Det går fram av årsrapporten for 2022.

– Dette er en krevende situasjon for Nortura, men vi iverksetter kraftfulle tiltak. Vi så dette komme etter andre tertial i fjor. Resultatet er skuffende, men ikke uventet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen til Nettavisen.

Folk kan miste jobben

Selskapet startet allerede i høst med tiltak som skal forbedre resultatene.

– Vi har jobbet med tiltak en stund, men en del av tiltakene vil ta tid å realisere. Tiltakene kan berøre årsverk og da vil dette ta lengre tid, sier Panengstuen.

En ting som er sikkert er at selskapet skal ha færre folk framover.

– Det er vanskelig å si hvor mange som vil miste jobben. Etter nyttår har vi besluttet å legge ned avdelingen «Ytre salg» som har hatt førti ansatte, sier Panengstuen.

– Men vi har også tatt grep som gir resultater raskt. Vi har for eksempel kuttet i reklamekostnader, reforhandlet avtaler med leverandører, og vi har gjort forbedringer i produksjonen, sier Panengstuen.

Elendig år

2022 har vært er elendig år for kjøttprodusenten. Omsetningen for 2022 endte på 28,4 milliarder kroner for konsernet. Det er opp 1,8 milliarder sammenlignet med året før. Likevel endte det med et underskudd på 212 millioner kroner.

– De klart viktigste årsakene til det svake resultatet er dyrere transport og strøm. De økte kostnadene utgjør 500 millioner kroner mer enn året før, sier Panengstuen.

Kostnadene siste halvår var mye høyere enn selskapet tok høyde for da de satt priser på varene ut til dagligvarekjedene.

– Vi kan justere priser to ganger i året, og vi klarte ikke å forutse den ekstreme kostnadsøkningen som kom på høsten allerede før sommeren. Dette har vi forsøkt å ta igjen med prisøkninger nå første februar.

Skylder på dårlig grillsommer

Nortura peker på mange forhold som bidrar til det elendige resultatet.

– Åpningen av grensene og svenskehandel etter pandemien ført til at volumet ut av butikk i våre kategorier i Norge har falt med nærmere 10 prosent, ifølge Nortura.

I tillegg var salget dårlig gjennom sommeren 2022.

– En dårlig grillsommer, sen oppstart av lammesesongen og sviktende julesalg er i tillegg til svenskehandelen hovedforklaringen til det kraftige fallet i dagligvaremarkedet, sier Panengstuen.

Til Nettavisen utdyper hun:

– Grillsesongen var dårligere i forhold til årene før, som var unormalt bra. Under pandemien var det fantastiske sesonger, men sist sommer var det flere som valgte restaurant eller hotell i stedet for grilling i hagen, sier Panengstuen.

– Salget av ribbe var ikke så bra som tidligere. Dagligvarekjedene valgte å droppe store tilbud på ribbe som de har hatt andre år. Denne gangen var det ikke ribbe til 39,90. Det gjorde at salgsvolumet ikke var så høyt som det har vært før, sier Panengstuen.

Strøm og transport viktigst

Nortura-sjefen er likevel klart på at den viktigste forklaringen på det dårlige resultatet er strøm og transport.

– De klart viktigste årsakene til det svake resultatet er dyrere transport og strøm. De økte kostnadene utgjør 500 millioner kroner mer enn året før, sier Panengstuen.

Systemet der leverandører forhandler to ganger i året med dagligvarekjedene skapte også trøbbel.

– Vi kan justere priser to ganger i året, og vi klarte ikke å forutse den ekstreme kostnadsøkningen som kom på høsten allerede før sommeren. Dette har vi forsøkt å ta igjen med prisøkninger nå første februar, sier Panengstuen.

I tillegg har lønnskostnadene økt.

Stor ryddejobb

Nortura står nå mist i en prosess for å bedre økonomien.

– Men vi har også tatt grep som gir resultater raskt. Vi har for eksempel kuttet i reklamekostnader, reforhandlet avtaler med leverandører, og vi har gjort forbedringer i produksjonen, sier Panengstuen.

Norturasjefen mener selskapet skal komme på beina i løpet av året.

– 60 prosent av de 400 millionene som skal spares inn skal skje i løpet av de første åtte månedene i 2023. Vi håper å være i balanse igjen ved utgangen av året, sier Panengstuen.