De aller fleste i Norge og den vestlige verden heier på våpen og krig. Hvorfor det? Hvorfor er det så få som ønsker eller vil noe annet?

Vi lever med en sikkerhetspolitikk som kan bli vår død. Den garanterer evig usikkerhet og økende fare for utslettelse. Vil vi overleve, må vi fri oss fra den militære okkupasjon av verden. Ikke la verden styres av økonomiske interesser som ønsker alt annet enn fred.

Det finnes to grunnleggende forskjellige syn på sikkerhet. Det ene at alle land satser på militær styrke, det andre en nedrustet internasjonal rettsorden, - rettsstatens ide nasjonalt og internasjonalt.

Skal vi aldri lære av tusen års erfaring med krig?

Om det hadde vært som Jens Stoltenberg sier, at våpen er den eneste vegen til fred, ville vi sannelig hatt fred for lenge siden.