Aftenposten skriver at klimauværet «Hans» blir den dyreste naturkatastrofen i nyere tid. Innlandet ble hardt rammet.

Kommunene på Hedemarken slapp unna det verste. Verden har nå 1,2 grader global oppvarming og konsekvensene er allerede svært alvorlige i alle verdens land – også i Norge.

Vi besteforeldre følger med på hva dere gjør for et levelig klima. Litt for oss sjøl, men mest for våre barn og barnebarn.

«Hans» var ille for oss, men klimaskadene er mye verre i land lenger sør: I Spania, Italia, Hellas, Canada, USA, Kina, Afrika og store deler av Asia. Mer og verre i år enn i fjor og årene før det. Slik kommer det til å fortsette: Mer og verre år for år helt til 20 år etter at utslippene er nede på netto null. Vi har allerede millioner av klimaflyktninger i verden. De første har allerede kommet til Norge, fra land som Spania melder Dagsavisen.

Til helgen er det kommunevalg. Det er i kommunene at klimatiltakene skal gjennomføres og det er i kommunene skadene skjer. Det er her innbyggernes liv, helse og eiendommer skades. Men det er Stortinget som har myndighet til å vedta effektive klimatiltak. Derfor må de nye ordførerne kreve klimatiltak og penger til klimatilpasning fra Stortinget.

Miljødirektoratet har en utmerket database for utslippene i alle kommuner. Tallene her viser at det er tre hovedkilder til utslipp i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Det er veitrafikk, jordbruk og søppelforbrenningsanlegget i Hamar.

Utslippene fra veitrafikk er avhengig av antall biler, bilenes hastighet og energiform på bilene. Det er E6 og Riksvei 3 som gir mest klimagasser på Hedmarken. Jordbruket gir nest mest og utslippene herfra er avhengig av jordbrukspolitikken og hva det norske folk velger å spise.

Det nest største utslippet i Hamar er veitrafikken. Det største er søppelforbrenningsanlegget på Trehørningen.

Jordbruket og ingen av disse utslippene kan Hamar kommune fikse alene. Det vil hjelpe at innbyggerne på Hedemarken blir bedre til å kildesortere slik at det blir mindre søppel å brenne, men det monner mest om kommunene går sammen om å finansiere karbonfangst og lagring ved forbrenningsanlegget. Kanskje kan de nyvalgte politikerne presse eierselskapet Eidsiva til å bruke litt av sine store strøminntekter til å betale for dette.

Tips 1 til ordførerkandidatene i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten: Hvis du ønsker å kutte utslipp av klimagasser så det monner må du reise inn til Stortinget før jul i år å kreve klimatiltak som effektivt kutter utslipp fra veitrafikk og jordbruk.

Tips 2: Du må samarbeide med de andre kommunene og Eidsiva om å redusere søppelmengden og få på plass fangst og lagring av klimagasser fra søppelforbrenningsanlegget på Trehjørningen?

Når du først er i Oslo bør du selvfølgelig også kreve penger til klimatilpasning, og at Norge kutter ned på produksjonen av olje og gass som gir 10 ganger så store utslipp som hele Norge når den brukes. Vel hjemme igjen kan du friske opp det som kommunestyrene har lovet sine innbyggere gjennom den vedtatte Klima og energiplanen.

Vi besteforeldre følger med på hva dere gjør for et levelig klima. Litt for oss sjøl, men mest for våre barn og barnebarn.