Regjeringen vil gi 2,5 milliarder ekstra til sykehusene. De ekstra bevilgningene grunngis, som for de fleste andre formål nå om dagen, med en ekstraordinær kostnadsvekst i 2022.

Som kjent har helseforetakene hatt en negativ økonomisk utvikling over flere år.
Et betydelig svakere økonomisk resultat er ventet på grunn av prisøkninger, pandemi, samt manglende evne i foretakene til å styre egen økonomi.

Helse Sør-Øst er vinneren/taperen ved å få tilført nye 1,35 milliarder kroner.
Helseforetakene kan imidlertid ikke forvente å leve på en rosa sky og må imidlertid forberede seg på kutt til neste år.
Uansett utfall i budsjetter og behandlinger må helseforetakene arbeide for å få balanse i egne budsjetter.

Kjerkol sier tydelig fra om at nye investeringsbeslutninger i sykehus ikke kommer i løpet av 2023. Tilhengerne og lobbygjengen for Moelv, med Innlandet Arbeiderparti i spissen, lurer vel på hva som traff dem.
Bakdørene har foreløpig ikke virket, - og godt er det!

Nysatsinger og bygging av nye sykehus fordrer overskudd og økonomisk bæreevne i den korte og fjernere fremtiden.
Rekrutteingsproblematikk og skyhøyt sykefravær vil kunne spise opp sykehusene innenfra.
Dyr innleie og stadig større innfall av fantasifulle helsetilbud vil spise av den totale kompetansen og humankapitalen.

Alternative arbeidsmuligheter, utenfor sykehusene, vil være med å svekke moderskipets styringskraft. Mange private tilbydere, i mange utforminger, spiser av det offentlige lasset, men gjør også ofte en god jobb.
Den totale situasjonen peker mot svakere muligheter for å få kontroll med økonomien og tjenesteproduksjonen.

Vi som har levd en stund merker også en klar trend hvor mange leger i dag er veldig opptatt av egen inntjening.
Det er lett å falle for fristelsen til å utnytte egen suverene posisjon. Pasienten kan derfor stå i fare for å bli et objekt og virkemiddel.

Slik sett svekkes en helhetlig løsning for befolkningens primære behov for helsetjenester. I tillegg oppstår det strekk i det solidariske sinnelaget som går utover tilliten i samfunnet.
I det store og hele trenger Norge en sterk offentlig helsetjeneste som henger sammen og er tuftet på smart arbeidsdeling.

Kjerkol sier tydelig fra om at nye investeringsbeslutninger i sykehus ikke kommer i løpet av 2023.

Ole Alfstad

Nessekonger og lokale orakler må lyttes til, men kan ikke få avgjørende innflytelse når de komplekse strukturene besluttes innenfor helsetjenesten.
For Innlandets del er det gledelig for noen av oss, men en skikkelig kalddusj for andre, at Kjerkol bestiller nye utredninger og skyver vågestykker, som Moelv, langt inn i skyggenes dal.

I Hamar Arbeiderblad, pluss andre kanaler, er vi i lang tid blitt tutet ørene fulle med at Moskogen er bestemt og byggestart er rett rundt hjørnet. Så feil kan man altså ta!
Kjerkols fornuftige beslutning kommer til tross for at de som mener de har makt i Innlandet har pekt på Moelv, helt uten tilstrekkelige utredninger av tiltaket.

I Hamar Arbeiderblad kan vi overraskende nok lese en "gladsak", fra nomisasjonsmøte i Innlandet Arbeiderparti, hvor hele gjengen avbildes med sine bredeste smil.
Årsaken til disse stilisserte smilene forblir noe uklart!

I fremtiden må aldri dette laget fra Innlandet Arbeiderpart få fornyet tillit i vår region.
Dette er jo folk som ikke respekterer folkeavstemminger eller klarer å satse på de vekstkraftige områdene i Hedmark og Oppland.
Disse kreftene klarte heller ikke å si at Hamar må få nytt sykehus.

Effektiv regional utvikling handler ikke om flotte og svært godt betalte jobber i en parlamentarisk modell. Effektiv regional utvikling handler heller ikke om eventyrfortellinger om den nye oljen.
Effektiv regional utvikling må bygges på områdets styrker, innovative byer og bygder som tenker bærekraftig næringsutvikling.
Effektiv regional utvikling bygges ikke på subsidier og fragmentert fordelingspolitikk som kun svekker områdets egen vekstevne.

Kjerkol kan fort vise seg som et godt kort som bremset lokale drømmeslott.
Hun/departementet vet sikkert at super rekruttering og sterke team er helt avgjørende for en effektiv spesialisthelsetjeneste.
Det er nå svært viktig at, Vedum og co, bruker litt mer tid på fintenkning før nytt og feiende flott sykehus lander i hamarområdet.

Når snøen har smeltet - en del ganger - vil Hamar stå frem som et enda sterkere kort i Innlandet.

Og sykehuset landes der det alltid har virket!