Vi noterer at helseminister Ingvild Kjerkol (AP) har gitt Helse Sør-Øst nye ordre om utredninger før det fattes vedtak i saken om sykehusstrukturen i Innlandet.
En merker seg at det i offentligheten stadig brukes begrepet Mjøssykehuset som narrativ, og det noen beskriver som det endelige målbilde som av flere oppfattes som Moelv.

Helse Sør - Øst har fått frist til 10. mars 2023 for å foreta to nye utredninger.
Statsråden vil vite mer om hvordan en trinnvis utbygging kan redusere risikoen i omstillingsprosessen. Videre vil statsråden få mer kunnskap omkring hvilke tiltak som kan settes inn for at medarbeidere ikke slutter i tiden frem til nytt sykehus står ferdig.

For oss som har fulgt sykehussaken tett står det temmelig tydelig frem hva de konkrete utredningene må komme frem til.
En trinnvis utvikling og utbygging, i retning Moskogen, vil selvsagt sette sykehusdriften i Gjøvik, Hamar, Sanderud og Reinsvoll i en håpløs situasjon.

Disse institusjonene vil fra første dag tappes for personell og utviklingskraft.

Vedrørerende derekruttering, under en langvarig byggeperiode uten en troverdig positiv utgang, vil selvsagt helsepersonell orientere seg mot bedre muligheter enn det som bys opp til i det noen kaller Innlandet.

Det er allerede knallhard konkurranse om helsepersonell, privat som offentlig.
Situasjonen, i det noen ynder å kalle Innlandet, vil bli kritisk og prekær med hensyn til topp kompetanse.

Kjerkols svakhet som oppdragsgiver er at hun er jaget fra skanse til skanse av lokale og regionale AP fyrster som presser på for Moelv, - koste hva det koste vil. Særlig Innlandet fylkeskommune har vist seg å være en aktør som ikke makter å skjøtte sitt oppdrag som regional veiviser.

Når eksisterende byer ikke brukes som et naturlig utgangspunkt for det å bygge et robust samfunn blir det hele nært til tragikomisk.
Regjeringen burde stramme til vedtakene og kreve at Hamar og et utvidet 0+ utredes fullt ut.

Uten å ta i bruk det sterkeste, mest dynamiske og mest vekstkraftige område vil papirtigeren, Innlandet, synke videre i alle nasjonale sammenligninger.
Politikk er ikke bare det å ville gå mot drivkreftene i et samfunn.

Politikk handler også en gang i blant om å gjøre riktige ting til rett tid.