16,9 er lavmål for Ap. Men nå skal trenden snus. Man skal bli bedre og klarere i kommuniseringen til folk. Det er bra. Men hva med den siste signatur og dermed avgjørelse i saker som er utredet i årevis og som ALLE instanser har sagt sin mening om?

En mening som så godt som ALLE nevnte-bortsett fra Vedum- er enige i. Jeg henviser sjølsagt til saken om ny sykehusstruktur i HELE Innlandet. Statsråd Kjerkols sendrektighet her er uforståelig og skuffende.

Snart to måneder har gått siden styremøtet i HSØ tok sin avgjørelse. Straks etter dette møtet ble det sagt at departementet ville bruke tid på å sette seg grundig inn i saken før en endelig beslutning. Hva i all verden? Har ikke statsråd og fagdepartement fulgt den viktigste saken for Innlandet nøye gjennom alle høringer og utredninger?

Jo, jeg har tillit til at de har gjort jobben sin. Hvorfor da drøye med å kommunisere avgjørelsen? Sendrektighet tærer på tilliten. Ap trenger mest av alt å styrke tilliten nå.

Sykehuset Innlandet er i startblokken og er klar til endringer for å minske årelatingen av penger i en utdatert struktur, men kan ikke iverksette planene før statsråden har sagt sitt.

Innlandet venter sårt på deg og din avgjørelse, statsråd Kjerkol.