Vi opplever fornyet debatt og oppmerksomhet om sikkerhet i vår tid. Krigen i Ukraina har fått oss til å se og tenke annerledes på ting, og det kan neppe skade. Det er ingen grunn til at naivitet og det hender ikke oss-tankegang skal gjøre oss unødig sårbare. Erfaringen vi gjorde i 1940 var kostbar.

Lokalt står debatten om to svært ulike objekter. Datalagringsbygget og TikToks inntreden ute ved Heggvin, samt den atskillig mer jordnære kornsiloen i Stange sentrum.

For å ta sistnevnte først. ER den et terror- eller krigsmål? Et mål å ramme for en aggressor?

Debatten går nå i Stange, anført av Nærmiljølista, som virker å høste liten støtte for sitt syn på at det kanskje kunne vært en god ide å flytte den ut fra sentrum, vekk fra nærhet til jernbane og folkeliv.

Den står der diger og høy og gul, og er et velkjent landemerke, nærmest identitetsbærende, for Stange. Symboltung for en jordbrukskommune. Der inne bor maten din. Utvilsomt et viktig infrastrukturelt bygg, i fred som i krig. Brød må vi ha.

Kanskje burde vi lagre kornet vårt under bakken?

Lenger øst skyter datalagringssenteret i været. Overkuddsinformasjonens nye høyborg TikTok står og tripper, men de kritiske røstene øker i omfang, og paradoksalt nok får snart ingen lov til å ha den omstridte appen på telefonen sin, i alle fall ikke de som har tjenestetelefoner i ulike virksomheter.

Hvor stor er trusselen fra det som skal skje inne i det bygget? HAR vi ønsket velkommen øynene til en fremmed makt hvis motiv er å få vite mest mulig om oss? Eller er ser vi spøkelser på mer enn høylys dag?

To svært forskjellige objekter, men med en synlig rød tråd. Det handler om vår sikkerhet. Skuldrene vi alle senket under Glasnost og øst-vestlig tøvær, er heist opp under ørene igjen. Synd, men en realitet.

Det handler om årvåkenhet i en tid der ingen kan tillate seg å gjøre som strutsen. I sanda hører ikke et eneste hode hjemme. I 2023 kan ingen, fra politikere helt øverst til de på nivået nærmest folk, tillate seg å være naive.

At lokalpolitikere på Hedmarken tør reise debatten, er bra. Nærmiljøslistas Hogne Midgard skal ha anerkjennelse for at han reiser spørsmålet.

Hva som er rett konklusjon kan sikkert diskuteres, men konklusjonen må treffes i tråd med sikkerhetsfaglig tankegang.

Debatten kan ikke avfeies utelukkende med det som argument at den har ligget der i alle år.