Temaet er det pågående arbeidet med ny sykehusstruktur, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet via en pressemelding fredag ettermiddag.

Møtet skal avholdes førstkommende torsdag.

Som del av statsrådens vurderinger i saken, ønsker Kjerkol å møte ordførere og fylkesordføreren i sykehusområdet for å høre deres synspunkter.

I invitasjonen viser helseministeren til det pågående arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

– Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møtet 22. september i fjor, at Mjøssykehus-alternativet skal legges til grunn for steg 2 i konseptfasen. På bakgrunn av dette ba jeg Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøte 21. november 2022, om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging av Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom; samt mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram mot byggestart. I styremøtet 9. mars vedtok Helse Sør-Øst RHF å oversende to delrapporter på bakgrunn av vedtaket i foretaksmøtet.

Disse rapportene er nå oversendt helseministeren, og før hun tar stilling til vedtaket i Helse Sør-Øst-styret, vil helseministeren altså møte ordførerne og fylkesordføreren.

Kommuner som har sammenfallende synspunkter blir oppfordret til å la én representant svare på vegne av gruppen.

Hver kommune kan stille med to politikere og fylkeskommunen kan stille med tre politikere, kommer det fram av invitasjonen.

HA skrev senest torsdag denne uka at Helse Sør-Øst fortsatt er dypt splittet i spørsmålet om Mjøssykehuset. Uenigheten kom tydelig til syne igjen da Helse Sør-Øst-styret torsdag behandlet utredningene om trinnvis utbygging av Mjøssykehuset og rekruttering/beholde ansatte fram til nytt sykehus står ferdig.