Svar til Ingunn K. Børresen, Kommunikasjonssjef i Hamar kommune på hennes innlegg publisert 19.01.23.

Takk for svar på mitt innlegg «Fra stolt orrhane til oppkava kaklehane» (publisert på h-a.no 16.01 og i papirutgaven 17.01.23).

I kommunikasjonssjefens svar blir jeg invitert til å overvære gjennomgangen av den nye designmanualen i kommunesytresalen en av to formiddager klokka 10.

Takk for tilbudet, men jeg synes det taler for seg selv hvis byens befolkning trenger en «brukermanual» for å begripe sine egen kommunelogo. Min oppfatning er at en kommunelogo må være umiddelbart gjenkjennbar og tydelig forankret i byvåpenet.

I reklameverden som i kommunikasjonsverden for øvrig er det vanlig og viktig å forholde seg til begrepet brukerinnsikt, altså at det skaffes tilveie innsikt om hva brukerne av eksempelvis en ny logo synes om den før den tas i bruk.

Det er en åpenbar nødvendighet i all kommunikasjon å sikre seg best mulig kjennskap til målgruppen det skal kommuniseres med.

Har Anti-Hamar prøvd ut den nye logoen på et representativt antall hamarsinger? Det virker ikke slik etter reaksjonene på mitt forrige innlegg å dømme.

I Hamar kommunes informasjon om den nye kommunelogoen står det å lese: «Slik vi har tolket det, deltar orrhanen på en orrhaneleik. Under leiken stiller fuglen seg i oppreist stilling og med utspilt stjert – dette er kanskje det stolteste øyeblikket i orrhanens liv, forteller designer i Anti, Balder Dysthe».

For det første: Orrhaneleik foregår på bakken, ikke i toppen av furutreet der Hamars orrhane sitter så fredelig.

For det andre: Anti har, etter min mening, ikke lykkes i å framstille den kåte, kampklare orrhanen som reklameselskapet synes å mene at Hamar trenger. Den ser heller ut - som en annen kaklehaneskeptiker formulerte det - «som om den har fått en haglladning i baken».

Jeg opprettholder min påstand om at den stolte orrhanen vår er blitt til en oppkava kaklehane.

Det må skaperne av logoen og oppdragsgiverne deres tåle å høre, for er det nå brennsikkert at tilføring av antatt kulhet og noe NYTT må til for at vi som utgjør kommunens befolkning skal kjenne oss dynamiske og «på ballen»?

Og apropos ballen, HamKam er ikke flaue over at logoen deres, basert på byvåpenet, ser tradisjonell ut. De bærer logoen stolt, og Kamma sin logo fungerer dessuten på digitale flater.

Det kan virke som Hamar kommunes valgte reklamebyrå har vært mer opptatt av å forandre enn å forenkle – selv om kommunens kommunikasjonssjef i sitt svar til meg sier at det var viktig å få en orrhane med utslåtte vinger på toppen av ei furu i en enklere form.

Vel, enklere form har den ikke fått, det kan alle se.

Det kan virke som Hamar kommunes valgte reklamebyrå har vært mer opptatt av å forandre enn å forenkle.

Hilde Berit Evensen

Og, hvorvidt den ser så oppkavet ut fordi den nettopp er skutt i baken (som en kritiker ytret) eller om det er like før en orrhaneorgasme (som det kan se ut som Anti Hamar håper på), er ikke godt å si.

Uansett, den stressede kaklefyren må gjerne videreselges til noen som synes de trenger en slik logo for å føle seg framoverlent. Lykke til med gjenbrukssalget!