I et intervju med HA nærmest advarer vår profilerte stortingsrepresentant den nye biskopen Ole Kristian Bonden mot å bli for politisk.

Når man leser hele intervjuet, forstår man at det er egentlig ikke det Johnsen er bekymret for.

Han er snarere mest redd for at den nye biskopen skal innta det Johnsen mener er standpunkter på venstresida i norsk politikk.

Nylig avdøde Rosemarie Köhn har høstet mange lovord etter sin bortgang for sin kamp og sin stil.

Ikke minst for å ha fått den norske kirken til å innta et mer menneskelig synspunkt rundt homofiles rettigheter. Men også i andre verdispørsmål.

Hennes etterfølger Solveig Fiske holdt appell til støtte for Palestina på et tidspunkt.

Dette faller Johnsen tungt for brystet, han advarer mot det han kaller "splittelsesfella".

En biskop må være samlende, men må etter vår mening også være tydelig i verdispørsmål som han eller hun finner relevante opp mot sin gjerning.

En "meningsløs" biskop vil fort bli en tannløs, ja kanskje til og med feig, biskop.

Det er grunn til å minne FrP-Johnsen på at det i en rekke verdispørsmål heller har vært konservative synspunkter snarere enn venstrevridde, som har preget kirkens synspunkter. Vi hører ingen advarsler mot dette.

Jeg kan ikke sitte stille hvis noe brenner, men jeg ønsker å tenke meg godt om før jeg mener noe beinhardt. Jeg føler et ansvar for å ikke komme med noen lettvinte løsninger, og jeg er fullt klar over at det er ulike meninger om mye også internt i kirken. Kirken rommer mange meninger og mennesker fra alle politiske partier. Det skal jeg ha respekt for som biskop, sier Bonden til HA.

Det høres ut som et klokt og fornuftig utgangspunkt.

Den nye hamarbiskopen går faktisk i ganske store sko når det kommer til å være synlig, tydelig og kanskje til og med modig i verdispørsmål.

Visst bør han etterstrebe å være biskop for alle i sitt bispedømme.

Men kommer vi dit at det er på tide å være en tydelig biskop, så forventer vi at han er det.

Uten å bekymre seg for hva verken høyresiden eller venstresiden måtte mene.

Det gjelder å kjenne sine begrensninger og kjenne sine rammer, sier Tor André Johnsen til HA.

Det gjelder også for andre enn biskopen.