Brumunddal har nok, som rimelig er ved å være kommunesenter, noe mer av mangt enn det øvrige tettsteder i Ringsaker har. Men, i det minste har vi også i Moelv et eksemplar av den «styggeste bygning mellom Oslo og Trondheim».

Dette er en kjent karakteristikk som tidvis gjentas. I både Brumunddal og Moelv og andre steder mellom Oslo og Trondheim, og ellers i Norge finnes utallige bygninger oppført av dette byggesystemet.

Et byggesystem for industri og næring som, i tiden da Televerket for 50 år siden gjennomførte en kraftig oppgradering av sin infrastruktur, representerte en rasjonell og kvalitetssikker standard.

Både i Brumunddal og Moelv er disse sentralene erstatninger for tidligere små sentraler som naturlig kunne sammenliknes med villabebyggelse fra primo 1900. Sentralene ble bygd i vår analoge tidsalder da alle skulle ha hustelefoner, og de ble store. Så lenge det i storsatsningen ikke inngikk å legge om kabel- og linjenett, ble sentralene nødvendigvis tilknyttet eksisterende tracéer.

At Telebygget på Buttekvern i dag oppfattes som upassende, antas som ganske omforent. Dog er det en kjensgjerning at nabobebyggelsen var vesentlig annerledes på 1970-tallet enn i dag.

Jeg ser fram til at politikerne vedtar å kontakte eieren av bygningen for å drøfte muligheter for å erstatte dagens bygning med en som i størrelse og form tilpasses nåværende naboskap, og at kommunen utvikler frigjort areal.