Poenget med nye organisasjoner og løsninger er at de nye må levere. Så langt uteblir effektene av sammenslåingen mellom Hedmark og Oppland. Tvert om ser det ut til at Innlandet er kontraproduktivt og skadelig for den regionale utviklingen.

Sykehussaken er en paradegren.

Det å ikke satse på sentrum, der folk flest vil bo, er et vådeskudd regionen ikke vil komme over. Et område må ha det inn i ryggmargen at det må være arbeidsdeling i regionen. Byene må fylle sin funksjon. Omlandet må fylle sin funksjon.

Vi legger ikke fylkeshuset til Elgå i Engerdal. Glad i stedet, men det fyller ikke funksjonen for virksomheten. Et sykehus er et komplekst samfunn. Komplekse samfunn legges til sentrum.

Det er substansen som gjelder. Kampen står om hva slags samfunn vi skal ha fremover. Skal vi delta i Norgesmesterskapet, eller nøye oss med kretsmesterskapet?

Ole Alfstad

Regional utvikling handler om arbeidsdeling mellom ulike typer samfunn. Sykehus trenger sterke miljøer og samfunn rundt seg. Moelv er ikke et slikt sted. Men fungerer greit for de som bor der.

Ansvarlige i Innlandet og fylkeskommunen synes å mangle dypere innsikt i sin misjon. Det skorter på dybdekompetanse når det gjelder drivkrefter i samfunnet. Dette er selvsagt svært alvorlig.

Skal Hedmark og Oppland henge med i svingene på Norges vekst og utvikling må det et taktskifte til. Det nytter ikke med kun fremsnakking. Mye positivt skjer, men det er for mange faktorer som bremser, ikke fremmer, utviklingen.

Vekstområdet, rundt Hamar, må heies frem og stimuleres. Å ikke etablere Innlandets største og mest avanserte sykehus til Hamar er en generaltabbe.

Den regionale offentligheten er svak i Innlandet. Innlandet fylkeskommune er totalt fraværende, høyt i banen. Dette til tross for drøssevis av kommunikatører og politiske sekretærer.

Katrine Strøm, i Hamar Arbiderblad, synes mest av alt å være opptatt av debatten om debatten.

Dette er en skikkelig lynavleder. Her er det saken som gjelder.

Det er substansen som gjelder. Kampen står om hva slags samfunn vi skal ha fremover. Skal vi delta i Norgesmesterskapet, eller nøye oss med kretsmesterskapet?

Problemet synes å være at kretsmesterskapet prioriteres. Innlandet leverer ikke per nå.

Skal Innlandet levere må sentrum og periferien dyrkes for hva de er. Å blande kortene, a la Moskogen, fører en kun hen til skyggenes dal.