Den 15.03 kunne man nok en gang lese i HA at det er uenigheter mellom Ringsaker kommune og eierne av private fritidsboliger på Jessnes.

Det mest oppsiktsvekkende saken, dreier seg om en gammel tømmerhytte, som eierne ønsker å rive for å kunne utnytte tomta si bedre, men kommunen nekter dem å gjøre dette.

Kommunen får selvsagt medhold fra byråkratiets høyborg, representert gjennom statsforvalteren, fordi hytta visstnok skal være bevaringsverdig.

Det bør ikke være slik at myndighetene har mulighet til å pålegge restriksjoner knyttet til privat eiendom, som i så stor grad går i eiers disfavør.

Et vedtak slik som statsforvalteren har fattet i denne saken, får uforholdsmessig store ulemper for eierne, som blir sittende igjen med katta i sekken.

Selvfølgelig må det finnes noen regler for hvordan man skal kunne ta seg til rette, selv på sin egen eiendom, men denne saken er et åpenbart eksempel på at byråkratenes makt går alt for mye på bekostning av individets frihet.

I denne sammenhengen må det også nevnes at statsforvalteren med sine byråkrater på toppen av det hele koster oss skattebetalere massevis av penger.

Frp foreslo derfor i sitt alternative statsbudsjett å legge ned hele embete, for statsforvalteren er definitivt ikke bevaringsverdig, selv om man kanskje bør plassere noen «minner» om den på museum, til skrekk og advarsel for fremtidige skattebetalere.

Ringsaker Frp har programfestet at Ringsaker skal være en «ja-kommune» som skal spille på lag med innbyggerne, framfor å gå i strid med de som ønsker å utnytte sin egen eiendom.

Så lenge utbyggingen eller rivning på privat eiendom ikke går på bekostning av noen andre, skal den alltid tillates!