Hamar har ikke noen slik tomt. Hovedansvaret for det har ordfører Einar Busterud (BBL).

Vi vet ikke hva som ville skjedd om Hamar hadde ei egnet tomt til sjukehus tidlig i prosessen. Derimot vet vi at vil du ha et sjukehus, må du vise det ved å legge fram ei tomt. Det klarte dessverre ikke Hamar.

I januar 2022 fikk jeg en politisk overraskelse. Jeg trodde til da at Hamar hadde ei egnet tomt til sjukehus. Det var feil. Det viste seg at tomta ved Vikingskipet som Hamar kommune hadde øremerket til sjukehus, ikke var godkjent til et slikt formål.

Både Norges Vassdrags- og Energidirektorat og Direktoratet for byggkvalitet opplyste da til meg at viktige bygg som for eksempel et sjukehus, ikke må legges på et flomutsatt område.

Arealet ved Vikingskipet er svært flomutsatt. Vi så det godt i 1995 da mesteparten av tomta var overflommet. Enda verre var det i 1967 og 1927. Flere skrev i januar i 2022 leserinnlegg i HA om at tomta ved Vikingskipet var flomutsatt og dermed ikke var godkjent til sjukehus.

Før det kom ikke HA med nyheten. Avisa har i det hele tatt forsømt seg grovt i saken, og den har vært veldig forsiktig med å stille Busterud og Hamar kritiske spørsmål om sjukehus.

Hamar pekte i 2017-2018 ut tomta ved Vikingskipet til et sjukehus. Den gangen var det prat om ett hovedsjukehus. Da hadde Ringsaker lenge hatt ei tomt øremerket i Moelv. Allerede da var dermed Hamar i bakleksa i denne viktige saken.

I innspurten i saken landet kommunene Hamar og Stange på å bygge et nytt sjukehus på Sanderud i Stange. Problemet er at det var håpløst for sent.

Det er veldig leit at sjukehuset i Hamar skal legges ned, og at byen ikke får et nytt sjukehus. Svært mye av ansvaret for det må ordfører Einar Busterud bære. Det holder slett ikke for en kommune å si at en vil ha et sjukehus. En må også i god tid ha ei egnet tomt til det. Det har Hamar dessverre ikke klart å skaffe.