I et leserinnlegg i H-A 5 september skryter Einar Busterud og Vigdis Stensby av alt de har fått til i Hamar. De kommer også med påstander om saker som AP har stemt imot.

Det er ikke sakene i seg selv som AP har stemt imot, men pengebruken. Hamar AP var en pådriver for kulturhuset, men når planene kom på bordet så så de fleste at det var store mangler i prosjekteringen. Hamar AP ba da om en utsettelse av byggestart mens de kvalitetssikret prosjektet.

Les også

Et utgangspunkt som er helt umulig for partier som skal styre kommunen

BBL hadde ikke tid til å vente fordi Knut Faldbakken skulle ta det første spadetak der og da måtte byggestart skje før valget. Da vi påpekte at dette ikke kunne bygges for under 500 mil. mens du opererte med maks 330 så sa du i H-A at du lyttet til fagfolk, ikke synsere. Vi vet jo alle hva sluttsummen ble så kanskje du burde lyttet til synserne? Da hadde Hamar spart rundt 200 mil.

Når det gjelder Science park så støtter Hamar AP det, men ikke byggehøyden på 10 etasjer. Nå er det på tide å sette grenser og ikke la utviklingen av Hamar skje på utbyggernes premisser. Du var jo veldig opptatt av nærheten til Mjøsa i jernbanesaken, stenger et tog i halvtimen mere for utsikten til Mjøsa en et 10 etasjers bygg? Men det var vel kanskje bare der du har kjøpt leilighet som utsikten er viktig.

Det som imidlertid bekymrer meg mest, er den store flukten av ansatte i administrasjonen. Stadig skifte av kommunedirektør og en HR-avdeling nærmest i full oppløsning. Det virker som det er full krig mellom den politiske og administrative ledelsen på rådhuset. Da er det kanskje på tide med en tidligere Frp-er som ny ordfører. Erling er lyttende, løsningsorientert og opptatt av samarbeide.

Det har det vært manko på det i de siste årene.