Forrige uke delte vi ut Norsk sykepleieforbunds sykepleiepris 2022, til en intensivsykepleier.
En intensivsykepleier som med klinisk blikk og grunnleggende kunnskap har vært med på å redde liv. Intensivsykepleieren har hovedansvaret for å følge opp behandling og pleie til de aller sykeste pasientene med svikt i ett eller flere organer.

Intensivsykepleieren er med å utgjøre forskjellen for pasienter som svever mellom liv og død, men likevel er lønnen så lav, at det i prinsippet er gratis arbeid fra 17. november og ut året.

Fra i dag og ut året jobber jordmødre, sykepleiere og alle spesialsykepleiere i prinsippet gratis ut året for å sikre gode og forsvarlige helsetjenester på sykehus eller i kommuner.
Alle typer sykepleiere er en del av en offentlig sektor som gir deg, det fjerde beste helsevesenet i verden.

En offentlig sektor hvor kvinnedominerte yrker er overrepresentert. Kvinnedominerte yrker hvor sykepleiere enten det er kvinner eller menn tjener i gjennomsnitt 87,9 prosent av det menn i mannsdominerte yrker gjør. Utregningen som er gjort av Unio, sier i prinsippet at sykepleiere jobber gratis fra 17. november og ut året 2022.

Sykepleie er en 3-årig bachelorutdanning og den er utgangspunktet for en rekke spesialutdanninger, med livsviktige funksjoner i det norske helsevesenet. Du møter en sykepleier i alle deler av helsetjenesten, på sykehjem eller på medisinsk avdeling på sykehuset.

Sykepleieren er der når du har mistet en av dine nærmeste. Med kunnskap og omsorg skaper sykepleiere trygghet og rom i sjokkfasen i sorgen over tapet.

I gleden over en ny verdensborger møter du en jordmor. For eksempel på fødestua på Tynset. En fødestue som er jordmorstyrt og tilbyr friske kvinner med et normalt svangerskap muligheten til å føde i hjemdistriktet sitt.
Jordmødrene bruker sin kunnskap og kompetanse til å legge til rette for et godt svangerskap, fødsel og barselperiode for mor og barn.

Fra i dag og ut året jobber jordmødre, sykepleiere og alle spesialsykepleiere i prinsippet gratis ut året for å sikre gode og forsvarlige helsetjenester på sykehus eller i kommuner.

Høiby Ida og Inger Amb, Fylkesleder og Nestleder i Norsk sykepleierforbund Innlandet

På helsestasjonen gir helsesykepleiere mestringsfølelse til nybakte mødre. I tillegg til å bruke sin kunnskap til å se at barnet utvikler seg normalt. Når verden «raser sammen» for en tenåring, er den åpne døren til helsesykepleieren et trygt sted, som gir rom for å gi slipp på tankekjøret.

Anestesisykepleieren er den siste du ser før du sovner av narkosen før en operasjon og den første du møter når du våkner. Anestesisykepleieren bruker all sin kunnskap og kompetanse til å sikre deg et godt forløp under selve operasjonen.

Operasjonssykepleieren følger deg under inngrepet, slik at du ligger godt, og ikke tar skade av å ligge på et operasjonsbord i flere timer. I tillegg til å assistere kirurgen i feltet.

Alle sykepleiere utgjør en livsviktig funksjon i det norske helsevesenet. Vi bruker all vår kunnskap og kompetanse til å møte deg på best mulig måte for å gi deg den aller beste behandlingen du har krav på. Paradokset er likelønnsgapet som får lov til å bestå i et land som vårt.

Det er ingen kommunal- eller sykehusdirektør som har økonomiske rammer til å viske ut denne urettferdige forskjellen.

Det må politisk handlingskraft til for å viske ut dette likelønnsgapet som gjør at sykepleiere fra 17. november i prinsippet arbeider gratis ut året, i det fjerde beste helsevesenet i verden.