Kan dette gå bra da Busterud, var spørsmålet mitt til ordføreren i HA for en tid tilbake.

Bakgrunnen var den enorme økningen i antall leiligheter de nærmeste år tilpasset den eldre befolkningen i Hamar. Ordføreren har valgt å ikke svare. Jeg retter derfor samme spørsmål til ordførerkandidat Vigdis Stensby:

Er boligpolitikken etter hennes syn tilpasset kommunens målsetting om å få flere barnefamilier til Hamar?

Mitt poeng er at det i Hamar bygges mange nye leiligheter som passer for eldre folk. Det kan være bra det, men betyr at den lille netto befolkningsveksten, som SSB framskriver, med stor sannsynlig vil bestå av eldre mennesker.

Dette gjelder blant annet de store planene i Strandsonen, med leiligheter i høy prisklasse, som neppe vil øke tilflytting av barnefamilier, men på sikt uten tvil øke omsorgsbehovet.

Mitt poeng er også at det bygges leiligheter for spekulanter, fordi sentrumsnære leiligheter forventes å stige i pris og er en risikofri investering for utleie. Driveren for boligutvikling i Hamar flyttes derfor fra etterspørselsbehov til spekulasjon.

Om lag 15 % av boligmassen i Hamar er utleie. Dette vil øke med utbyggingen av sentrumsnære leiligheter på godsområdet (stasjonsområdet) og Espern.

Sammenheng mellom boligpolitikk, innbyggervekst og eldrebølgen. Mine spørsmål om boligpolitikk, spekulasjon, innbyggervekst og eldrebølgen henger i hop, slik jeg ser det.

Busterud har ikke besvart spørsmålet om dette går bra, men overlatt til ordførerkandidat Stensby å tåkelegge egne løsninger ved å vise til eventyrene. I HA 17.mars vil hun til og med sette punktum for den offentlige debatten. Det er en merkelig holdning fra en ordførerkandidat.

Spørsmålene som jeg stilte til ordfører Busterud om boligpolitikk og eldreomsorg, er mange opptatt av.

Det er åpenbart stor avstand mellom min forståelse av problemet og BBL sine svar. Som del av etterkrigskullene selv forstår jeg eldrebølgen godt, men det blir juks å late som om den kommer som en overraskelse på kommuneadministrasjonen og politikerne. Vi er en varslet utfordring og fortjener velbegrunnede svar.

Jeg tenker også at spørsmålet har en viss relevans fordi ordføreren har vært åpen om sitt eget kjøp av en leilighet i Banken i Hamar.

I reportasjen i HA begrunnet Busterud kjøpet med at nærheten til puben Irishman var en viktig medvirkning til å flytte sentrumsnært fra Storhamar etter hvert.

Humor er greit, og Busterud er god på det, men eksempelet viser også noe av kompleksiteten i boligplanlegging. Og at eldrebølgen ikke kan avfeies med henvisning til eventyrene.

Konsekvensene er ikke utredet. Hovedproblemet med lav befolkningsvekst, eldrebølgen og bygging av kostbare leiligheter tilpasset den eldre generasjon, er ikke utredet.

Dette kan bli en kostnadsbombe, som BBL forsøker å feie under teppet. Forutsigbarhet er vesentlig for eldrepolitikken og for kommunens økonomi.

Prognosene er krystallklare: Andelen eldre i Hamar får en vekst som er enorm. Dette er fakta som beslutningsgrunnlag, og ingen eventyrfortelling. Spørsmålet blir om Hamars politikere vil ta eldrebølgen alvorlig eller vente til den blir en kommunal tsunami?