For andre gang denne helga fikk vi se at NRK fortsetter med sin ensidige dekning av Midtøsten og forholdet mellom Israel og palestinerne.

Visst er det tragisk at en 13 år gammel gutt, denne gang palestinsk, opptrer som bøddel. Men som Åse Marit Befring veldig forsiktig antydet - hva er bakgrunnen..? Reportasjen ga ikke rom for noe svar på det.

Verdens, i alle fall Europas oppmerksomhet er mot den vanvittige krigen i Ukraina, og det skulle bare mangle. Og soleklart er det hvem som er David og hvem som er Goliath der. Det er det heller ingen tvil om når det gjelder forholdet Israel/Palestina.

Og ingen trenger å tro at Israel hviler i denne tida da søkelyset i liten grad er rettet mot Midtøsten. Fiskere utenfor Gaza beskytes like ofte. Blokkaden rundt Gaza opprettholdes, på...hva blir det: 16. året??

Det nylige valget i Israel førte til at en ekstremistregjering ble innsatt. Høyreorienterte regjeringer har landet hatt lenge, men nå sitter representanter for usedvanlig ekstreme krefter til bords med Netanyahu.

Om ikke dette får Norge og andre land med en klar tendens til å se mellom fingrene mht. Israls brutale adferd vis-a-vis sine palestinske brødre og søstre til å justere kursen NOE i sin Midtøstenpolitikk, ja så da får vi bare unnskylde at vi har et slikt lederskap!