De to divisjonene i Sykehuset Innlandet er fullstendig på kollisjonskurs i oppfatningen av hvilke alternativ som er best for å beholde medarbeiderne i et nytt hovedsykehus, leser jeg i avisene.

Gjøvik /Lillehammer, altså den gamle opplandsdelen, mener at Moelv er det beste alternativet. Hedmarkingene hevder bestemt at et sykehus i Hamar-området vil være den riktige løsningen.

Det oppsiktsvekkende ved dette er at Moelv og nordre Ringsaker har ligget i det tidligere Hedmark fylke og vært en del av Hedmarken fogderi i flere hundre år. Nå vrakes vi altså (igjen!) av våre «egne».

Hamar og Elverum har meget stor makt- ikke minst i mediesammenheng. Folket der definerer i stor grad hvordan omverdenen ser på oss som bor i Nordre Ringsaker. Det som i dag kalles «omdømme».

Hvorfor har vi som bor her og vårt område fått en slik lav status? Og hva betyr dette for andre samfunnsområder at vi i manges øyne har blitt ei bakevje?

Er det riktig at vi som bor nord for Rudshøgda på sikt skal være en del av «Ringsaker»- den kommunekonstruksjonen som ble skapt av Arbeiderpartiet og Høyres stortingsflertall i januar 1963? Og: er det lenger rett at vi skal være en del av Hedmark valgdistrikt til stortingsvalg?

Jeg mener det må settes spørsmålstegn ved helt grunnleggende lokal, politisk organisering.