Fylkeskommunen har satt i gang et utredningsarbeid av fremtidig skolestruktur for de videregående skolene i Innlandet. Det er en politisk bestilling fra bl.a Ap og H.

Rødt Innlandet mener at nærskoleprinsippet er en god ordning. Men prinsippet kan fort bli satt i spill dersom skolestrukturen endres. En nærskole er ikke en nærskole om den ligger 10 mil unna.

Gratisprinsippet i videregående skole utfordres også dersom tilbud bygges ned og det blir flere hybelboere. Å bo på hybel har en betydelig kostnad for den enkelte. Det betyr at flere elever ikke har samme fortrinn som andre som kan bo hjemme mens de fullfører videregående.

En struktur med færre skoler medfører økte transportutgifter fordi skolebussene må kjøre lenger og med flere elever. De med lengst skolevei vil få lange dager der mer av tiden vil måtte tilbringes om bord i bussen.

Som en mor skrev i en lokalavis for en stund siden, «vi bosetter oss ikke på et sted der det ikke er et skoletilbud for barna våre, så vi må sende dem bort», eller som en kommunepolitiker uttrykte, «ikke ta den videregående skolen vår, den er viktig for kommunen, ungdommene får et tilbud der de bor og 100 arbeidsplasser er knyttet til skolen».

Vi er opptatt av at elevene i Innlandet fortsatt skal ha en nærskole, at de ikke tvinges til å måtte flytte på hybel og at reisetiden til og fra skolen ikke blir uforholdsmessig lang.

Vi må ikke bidra til å skape større forskjeller mellom elevene gjennom å legge ned skoletilbud i distriktene.

Hvor nært må skolen være for at vi kan kalle den nærskole? Har alle elever i Innlandet rett til å ha en nærskole?

Noe av det som må avklares i arbeidet fremover er: Hvor viktig er den videregående skolen for å opprettholde bosetting, arbeidsplasser og utdanningstilbud i hele fylkeskommunen?