Hvert år…

Både i Norge og i Sverige. For å ta «granlandet» så er det siden lisensjakten ble innført der i 2010 felt ca 204 ulver (2010-2022). Og i andre halvdel av 2022 er den svenske delen av den skandinaviske ulvestammen altså beregnet til «all time high» 460 dyr.

Så nå er det kanskje på tide å kvalitetsvurdere alle katastrofevarslene som ulvevenner har kommet med siden 2010. Arkivmateriale og fasit finnes!

I Sverige er det nå framsatt ønske om å begynne å stille spørsmål til dem som alltid, hvert år bringer disse katastrofevarslene til torgs. De vil legge bevisbyrden til dem. De samme katastrofevarslene møter vi også her.

Her noen eksempler på «gnålingene» :

Roger Cassman, medlem i länsstyrelsens viltforvaltningsdelegasjon og medlem i Svenska Rovdjursföreningen sieri et intervju med Sveriges Radio P4 Örebro at han er sterkt kritisk til den pågående lisensjakten på 27 ulver (2021).

Ulvestammen er kraftig innavlet. Vi må derfor la ulvene våre være i fred, så vi kan få en frisk ulvestamme. Det går ikke å skyte bort halve ulvestammen, sier han bla i intervjuet.

Håkan Sand, dosent i SLU och prosjektansvarlig for Skandulv i Sverige delar ikke Cassmans meninger.

– Det stemmer ikke. Uttaket på 27 ulver er mindre enn 10 prosent av den svenske populasjonen. Og lisensjakten påvirker ikke innavlen, fordi man velger ut revir som ikke har genetisk viktige individer, sier han.

I 2017 : Den norske ulvejakta er en trussel for hele den sørskandinaviske ulvestammen, mener Verdens naturfond.

Naturvernforbundet bruker selvsagt de tallene som passer DEM best, nemlig antall ulv i april. Da slipper de å forholde seg til alle valpene som jo fødes et par måneder senere.

Dette til tross for at diskusjonen gjelder forvaltning/jakt på et tidspunkt hvor nevnte valper langt på veg veier det samme som sine mødre. «Naturvernforbundet i nyhetsbilde den 24 sept 2021 : «Galskap»: I år vil viltnemndene skyte 61 ulver. Men Norge har ikke mer enn 30.

Naturvernforbundet vet i motsetning til de fleste avislesere at overvåkningssesongen avsluttes hvert år 31.mars. Og at dokumenterte ulver er lavest i april, hvert år.

Og Bjørn Fjellmosveen, det er en kjent sak at WWF Norge benyttet sitt europeiske kontaktnett til å informere/desinformere bla internasjonale medier som du ramser opp her.

Det gis stadig uttrykk for at Norge er DET landet hvor ulvene stadig blir «slaktet ned».

Her har du noen andre tall : 162 franske ulvefellinger i 2022. I Frankrike ble det gitt løyve til 2.771 skadefellingsforsøk på ulv i 2022. Dette førte til at 162 ulver ble felt i 2022. Kvoten for 2022 var satt til 174 dyr.

I Estland ble det i 2017 felt 114 ulver av en kvote på 117.

280 ulver, full kvote skutt i Latvia sesongen 2020/2021. Totalt 1399 ulver er skutt under lisensjakta i Latvia under en 5års periode.

For noen år siden kunne man lese innlegg i media hvor Dag Øistein Endsjø, professor ved UiO påstår at Norge tar lederrollen i å drepe truede dyrearter. Tja, ser det slik ut…..

Tenker vi stopper der.