Hvert år får rundt 1100 personer i Norge yrkesrelatert kreft. Brannfolk og feiere er blant de mest utsatte og topper den vonde statistikken.

WHO har nå for første gang slått fast at brannyrket har en sikker sammenheng med økt risiko for kreft, trolig 15–20 prosent høyere enn den resten av befolkningen. De har høyere risiko for å få lungehinnekreft og blærekreft. I tillegg forskes det på om de har økt risiko for tykktarmskreft, prostatakreft, testikkelkreft, føflekkreft og kreft i lymfeknutene.

Denne kunnskapen kan vi ikke overse. Dette må landets kommuner gjøre noe med. Som brann- og feierfolkenes arbeidsgiver har de et spesielt ansvar for å ivareta deres sikkerhet.

Brannfolk og feiere har alltid vært opptatt av sikkerhet, både for dem de skal redde og seg selv.

Mange brannstasjoner har gode rutiner og tilpassede lokaler for å beskytte seg mot kreftfremkallende gasser og røyk både under og etter en brann. Klær tas av rett etter endt oppdrag, stasjonen er delt inn i rene og urene soner og har egne vaskemaskiner for klær og hjelmer. Men dessverre er det ikke slik over alt.

Tidligere var det status å gå rundt med sot i ansiktet og skitne klær inne på brannstasjonen. Slik er det ikke lenger, og i takt med økt kunnskap og forskning har det skjedd en kulturendring.

Denne kunnskapen kan vi ikke overse. Dette må landets kommuner gjøre noe med.

Anders Kollmar-Dæhlin, yrkesseksjonsleder Fagforbundet Innlandet og Berit Jevnaker, distriktsleder i Kreftforeningen

Likevel er det vanskelig å hindre farlige stoffer, gass og partikler fra å trenge inn gjennom huden eller i luften som feiere og brannmenn puster inn, når de er ute på livsviktige oppdrag.

Mange kommuner i Innlandet har tatt grep og utbedret forholdene for brannfolk og feiere, men er det flere som har en stor jobb å gjøre. Kravet om rene og urene soner kom for mange år siden, og arbeidet med å få det på plass går for tregt.

Vi har forståelse for stram kommuneøkonomi, men det kan ikke gå utover behovet for å beskytte de som alltid står klar til å berge liv og verdier.

Sammen vil Fagforbundet Innlandet og Kreftforeningen fortsette å sette fokus på sammenhengen mellom yrker og kreft.

Når vi forstår hvilken risiko brannfolk og feiere utsettes for, vil vi gjøre alt som står i vår makt for å redusere - og helst fjerne den.