Allerede fra start har administrasjonen vært tydelige på at Storhamar skal legges ned, og jeg har selv sittet i kommunale FAU-møter og hørt på innlegg, lenge før noe Utvalg hadde bestemt noe som helst, at fremtidens skole er nye fleksible bygg.

Det har ikke Storhamar og Solvang, så da må vi jo skjønne at de ikke kan ha livets rett. Vi har blitt forklart med teskje at vi jo må skjønne at det er best for alle, både lærere og barn, at byggene blir nye. Administrasjonen hadde bestemt seg, FØR utredningen var ferdig. Det provoserer.

Det tok utrolig lang tid før administrasjonen skjønte at vi var helt enige. At det ikke var det vi, trengte å diskutere i det hele tatt. Etter utallige møter og timer fikk vi forklart til de politikerne som var interessert i å høre, at denne utredningen hadde feil utgangspunkt.

At det ikke var utredet muligheter for å faktisk beholde skolestrukturen. At økonomien i det ble fremstilt på en måte som svartmalte dagens skolestruktur. At fokuset var på feil sted. De som lyttet ble klokere, de så det samme som vi så og turte stille spørsmål!

Det å bli møtt med at det er «spennende å lese innbyggernes engasjement», og «så flinke dere er som står på» Ja, det er ARTIG med engasjerte innbyggere, men ikke en gang har vi faktisk blitt hørt. Jeg skal ikke lime meg fast til noe kunstverk for skolestruktursaken, men frustrasjonen over å ikke bli lyttet til og at det man sier ikke utløser noen reaksjoner, provoserer.

Premissene har endret seg. Det har jeg hørt før. Det blir brukt som et argument for å forsvare at man endrer mening underveis. Hvorfor blir det ikke brukt konsekvent?
Premissene endret seg drastisk i skolestruktursaken når vi viste, med kommunens egne tall, at man ikke sparte penger på å legge ned.
Premissene endret seg når argumentet «vi kan ikke bruke penger på vedlikehold av gamle bygg som er dyre å drifte», ikke lenger var det vi diskuterte.

Vi har blitt forklart med teskje at vi jo må skjønne at det er best for alle, både lærere og barn, at byggene blir nye. Administrasjonen hadde bestemt seg, FØR utredningen var ferdig. Det provoserer.

Heidi Bø, FAU leder Storhamar Skole, Hamar

Når man etter to år med utredning, fortsatt bruker de samme argumentene som før så er det helt umulig å slutte å mate på med alt de sier som er direkte feil. I utgangspunktet ikke for å kritisere, men fordi man fortsatt har et håp om å komme igjennom. Hva er det dere ikke ser? Det provoserer.

Hvordan kan man stå på talerstolen og si at det er 610 plasser overkapasitet i Hamarskolen, når alle andre kommuner planlegger ut ifra en 80-90% kapasitet av totalen.

Når skolen er 90% fylt opp, er den full! Det vises til at det i vedtatt skolestruktur legges opp til en kapasitet på 1030 elever på Hamar vest, fordelt med 630 på Presterud skole og 400 på Greveløkka skole. Med en oppfyllingsgrad på 90 % har denne skolestrukturen en reel kapasitet til 927 elever.
Dette er 10 færre elever enn det er i kretsen i skoleåret 2022/2023. Det vil si at foreslått alternativ beregner en underkapasitet.

Og da skal jeg ikke gå inn på her hvor mange plasser Greveløkka faktisk har… Det kan dere lese i andre innlegg.

Takk til de som har stått på. Vi har hatt en meget velfungerende aksjonsgruppe!
Det har vært et godt sammensatt lag, av engasjerte foreldre og besteforeldre som også er med fordi de har en kunnskap om ulike områder. Kjersti, har vært primus motor fra start. Uten henne hadde det ikke vært en gruppe.

Atle, ble vi tipset om og jeg husker han svarte at «han nok kunne se litt på økonomien i det». Det ble vel ikke få timer med analyser og utregninger. Ida som er jurist, og kan alle de demokratiske spillereglene. En utrolig arbeidskapasitet på de to, og vi hadde ikke hatt noe å kjempe for uten dere.

Tore, har vært meget viktig fordi han kjenner alle politikere. Han vet hvor de ferdes og møter de uredd med spørsmål uansett hvor han støter på dem. Han er trygg og god, og meget overbevisende. Tone, tidligere rektor som har vært stødig på kvalitet og kapasitet, vi har lært av den beste.

På slutten har Marianne og Paal kommet sterkt inn i gruppa, som friske pust og ekstra motivasjon, med god penn og energi. Takk til Thomas, som stiller opp med film og lyd når det trengs.

Det har vært og er fortsatt en prosjektgruppe som har jobbet som et staffet-lag! Når noen har brent av kruttet har andre tatt over. Vi har jobbet styrkebasert fra dag 1.

Takk til lærere og andre foreldre som har bidratt underveis. Takk til Solvang, det har vært fint å være flere med samme mål. Takk til lobbyistene..

Takk til Stig Vaagan, det er godt å se at noen politikere tar seg tid til å lytte, og tør å fronte saker imot flertallet selv når man møtes med motstand. Takk til dere andre i KS; Jane, Svein, Sissel, Terje m flere, som stemte for at denne saken burde utredes bedre! Dere lytter og handler deretter, respekt.

Det er fortsatt spennende tider i møte, og bare så det er sagt, vi har ikke gitt oss enda. Den dagen dere kan bevise at Storhamar skole ikke har livets rett, ja da skal vi godta det.