Jeg ser til stadighet at mange mennesker etterlyser tiltak fra myndighetene, som kan dempe den truende klimautviklingen.

De synes å tro at det finnes et sett med enkle tiltak, som kan iverksettes, dersom politikerne bare kunne ta saken på alvor. Samtidig registrerer jeg at et flertall av dagens ungdom er sterke tilhengere av en politikk som vil forsterke problemet, ikke løse det!

For en del år siden deltok jeg i en ganske langvarig debatt i HA`s spalter om denne saken, og etter det startet jeg en blogg om saken (se https://www.blogger.com/blog/posts/3716813408848603926). Størstedelen av innholdet er gjengivelse av solid forskning.

Hovedpoenget akkurat nå er dette: dersom man skal stanse den meget uheldige utviklingen, så vil det kreve tiltak, som det vil være politisk umulig å gjennomføre, dersom man skal følge demokratiske spilleregler!

Hvorfor er det slik? Jo, fordi at hovedårsaken til problemet er den høye materielle levestandarden, som den rike delen av verdenssamfunnet har skaffet seg – ofte på bekostning av fattigere deler av verden, gjennom kontroll med deres naturressurser.

Dette betyr at problemet ikke lar seg løse uten en drastisk reduksjon i de rikes levestandard – også den norske! Dette vil slett ikke de unge være med på. Vi ser i dag at et flertall av de unge synes å flokke seg rundt FrP og Høyre.

Årsaken er ganske sikkert en forestilling om at disse partiene vil drive en politikk, som vil gi dem økt levestandard – ikke fordi disse partiene vil ta vare på livsgrunnlaget vårt! Mye vil ha mer!!!