Denne uka avslørte Brennpunkt vanskjøtsel av eldre. På tv samme kveld hørte vi om den halvt uføre kvinnen som tapte mye av uføretrygden etter å ha fått lønnspålegg i 50% jobb.

«Ap-kalkulatoren» viser mindre - med økning? Ap`s minister Marte Mjøs Persen svarte på spørsmål om hvordan dette kunne skje, med at det skulle lønne seg å jobbe.

Samme minister kunne ta seg en tur ut fra Stortinget og se seg rundt der hvor en ikke behøver å lete lenge etter å finne en frisk person som frivillig ikke jobber.

Da kan ministeren si: det skal lønne seg å jobbe! Ikke til en halv ufør. Dette er en straff, straff pga en lønnsøkning. Hva sier en likestillingsminister om dette? Diskriminering?

Ap`s helseminister Ingvild Kjerkhol møter eldrebølgen med å be sykehusene om å vurdere utfasing av enkelte tilbud!

De som får leve lenge takket være forsking og medisin - men likevel er under prioriteringsgrensen etter fylte 70 år, skal oppleve å ikke bli prioritert «dobbelt» med dette?

Fordi det rammer uføre og eldre mest med helsetilbud som fases vekk. Er det på tide og heller utfase helseministeren og få inn en annen?

Forrige regjering halverte omtrent psykiatrien, samtidig med økt behov. Da går det ikke fremover, men reverseres.

Hvis Mjøssykehuset hadde kommet, ville det blitt færre senger også, enn i dag.

Regnestykket blir: eldre lenger bak i køen pga prioritert alder/behandling + mindre behandlingstilbud + færre senger= svaret på nedbyggingen regjeringen vil møte eldrebølgen med.

Bare Ullevål skal fjerne 500 årsverk. Slik produseres arbeidsledighet!

En tror det samme skjer pga den prioritering regjeringen bruker av skatteinntekter og inntekt fra strøm. Konkurser og ledighet.

Så - at det skal lønne seg å jobbe for vanlig folk med denne regjeringen, er uansett en stor bløff?

De som tjener under 700.000 og tror på skattelette, trenger ikke lete lenge før de ser at formuesverdi på primær og sekundærbolig øker til 12,8%, 5,9% for lønn og næring og 6,1% for pensjon og stønad.

De med underregulerte pensjoner betaler indirekte mer skatt da egenandeler øker, pasientreiser økes, egenandel på blå resept øker, og egenandelstaket før frikort, øker.

Rammer aldri dette uføre og pensjonister? De er ikke «vanlige folk»?

Noen vanlige folk skal jo betale at 20 og til og med 26 åringer med de friskeste tennene i Norge, skal betale halv pris hos tannlegen. (utvidet med tre år fra 01.01.23)

Tragisk nok, dukker nyheten opp samme uke om en eldre kvinne ble funnet død -hjemmetjenesten hadde glemt henne. Altfor få hender?! Ingen eldrebølgeplan?

Ordet uverdighet, trer frem. Pensjonistpartiet vil jobbe for en verdig og rettferdig velferd!