Gjennom 11 år har jeg hatt et dusin innlegg om haugen ute på Elvsholmen. I februar 2011 veddet jeg sågar 1000 kroner på at det var et vikingskip i haugen. Det medførte aktivitet og engasjement fra byborgere, politikere og fagfolk.

En interimsgruppe med Hans Erik Stadshaug, Terje Motrøen og meg selv ble etablert. Vi ville pushe på å få undersøkt haugen nærmere. Det ble avviklet et nytt Åkerseminar. Her hevdet svenske forskere og professor Lars Gustavsen at haugen også kunne være et kultsted med utnevnelser av lokale ledere osv. I Sverige var slike kultsteder etablert flere steder.

De måtte fylle følgende kriterier:

1. Haugen måtte ligge utenfor bosettinger (eks. på Åker).

2. Haugen måtte kunne kommes lett til fra land og vann.

3. Fra haugen måtte det være vidt utsyn.

Det er ingen tvil om at Elvsholmhaugen i hvert fall fyller disse kriteriene.

Det kom inn penger til en jordradarundersøkelse. Resultatet av den var ikke optimistisk. Radarstrålene trengte i liten grad ned i jordsmonnet. Likevel, visjonen om skipet var der. I høst kom ”spikeren i kista”. Vi fikk svar. Det var en morenehaug som umulig kunne inneholde vår drøm.

Jeg tapte veddemålet, men heldigvis hadde ingen veddet i mot. Likevel, teorien om at det er en kulthaug holder seg.

Men ikke alt er forspilt. Det kan være et vikingskip i nærheten. Ute i Mjøsa er det nå avdekket vraket av flere båter. Kanskje finner man etter hvert det skipet som holdt til i båtnaustet i Åkersvika? Dette blir moro å følge opp.

Men la nå Elvsholmen være Elvsholmen. Engasjementet flytter nå over på Smørkollen mellom Sælid og E6. Jeg vil motivere og støtte grundige undersøkelser der. Dette er virkelig og håndfast spennende; Norges svar på Sutton Hoo i England. Det har det vært en lovende georadarundersøkelse på Smørkollen. Gjennom mange år er det funnet mengdevis av gedigne funn, bla. Åkerspenna.

Jeg gleder meg til hva sommerens utgravinger kan avsløre.