Jeg viser til innlegget fra fylkesleder og nestleder i Innlandet SV, Anne Lise Fredlund og Amund R. Heggelund 3. januar hvor de skriver at Miljødirektoratet bare har sagt nei til 550 meter av den 43 km lange strekningen av E6 mellom Moelv og Øyer. Så da kan jo Nye veier bygge resten av E6-strekningen?

Men i så tilfelle: hvordan skal bilene komme seg mellom Storhove og utøpet av Øyrestunnelen?

Har SV funnet opp biler som klarer å hoppe 550 meter over Lågen?

Dette er et godt eksempel på SV sin evne til å se saker i sammenheng!