- Med bakgrunn i omkringliggende gatestruktur, fremtidig byutvikling og kvartalets sentrale beliggenhet, har det nye kvartalet midt i Hamar sentrum nå fått navnet Kvadraturen Hamar, skriver Hamar Media i en pressemelding tirsdag.

Mediekonsernet opplyser at det er reklamebyrået ANTI Hamar som står bak navnevalget.

- Bydelens bebyggelse er kvadratisk ordnet og systematisert, omrammet av fire bygater. Det nye navnet vil sånn sett bidra til å beskrive både stedstilhørigheten og selve formen på kvartalet, sier Ola Nybakk, direktør Avisdrift, eiendom og bygg i Hamar Media.

Den nye "bydelen" i Hamar skal ifølge Hamar Media romme moderne boliger, kulturvirksomheter, mediehus med kreative bedrifter, innbydende spisesteder og hyggelige møteplasser og sosiale soner.

- I tillegg skal bygget bli et naturlig møtested for Hamars innbyggere og næringsliv. Tuftet på verdier rundt delingsøkonomi og bærekraft ønsker Kvadraturen Hamar å fremstå som et fremtidsrettet prosjekt, som vil løfte både eksisterende og fremtidige virksomheter i - og rundt kvartalet, forteller Nybakk.