«Forbedringen» av Hamars nye kommunelogo består i at:

1. Hamar kommune har klemt igjen nebbet på den oppskremte kaklehanan (se mine saker: Fra stolt orrhane til oppkava kaklehane, publisert 16.01.23og Kaklehanan skal se kampklar og kåt ut, publisert 23.01.23).

2. Reklameselskapet har lagt på to vingetipper og et par (furu?)-fjoner til under fuglen.

3. «Kalotten» i lufta over kaklehanan har landet nede på hodet til den nye versjonen med gjenkneppet nepp.

Resultat: Kommunelogoen er like lite «digitalt forenklet» som i ANTI Hamars første forsøk. GRATULERER! Jeg minner om at digital forenkling var en av hovedbegrunnelsene for å endre Hamars kommunelogo.

Jeg spør: Hva er de nye endringene av logoen begrunnet i? (Hva endringene koster og hva hele logoutviklingsprosjektet koster, får våre av folket valgte ta opp med sin samvittighet).

Kaklehanan i den første «forbedrede» kommunelogoen minnet om den oppkavede hotellbestyrer Poppe (Leif Juster) i originalversjonen av Fjolls til fjells.

Etter at nebbet ble klemt igjen og kalotten landa på hodet til orrhanen i den NY-«forbedrede» utgaven, minner den nå i stedet om piccoloen Rudolf (Unni Bernhoft).

I mitt forrige innlegg om den nye kommunelogoen skrev jeg:

«I reklameverden som i kommunikasjonsverden for øvrig er det vanlig og viktig å forholde seg til begrepet brukerinnsikt, altså at det skaffes tilveie innsikt om hva brukerne av eksempelvis en ny logo synes om den før den tas i bruk.

Det er en åpenbar nødvendighet i all kommunikasjon å sikre seg best mulig kjennskap til målgruppen det skal kommuniseres med».

Jeg fikk aldri svar på det medfølgende spørsmålet:

Har Anti-Hamar prøvd ut den nye logoen på et representativt antall hamarsinger?