Hamar kommune har store ambisjoner om at Hamar skal bli en ledende kunnskapsby med et landsledende utdanningstilbud og stor innovasjonskraft. Innlandet Science Park er en viktig nøkkel for å oppnå dette målet.

Hamar-byen skal være det urbane hjertet i Innlandet ifølge kommunens strategi. Et av delmålene er at Hamar skal være en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor innovasjonskraft.

Strategien legger vekt på at byen skal være en attraktiv by å bo i, jobbe i og besøke, samtidig som den tar hensyn til miljøet og klimautfordringene vi står overfor.

Hamar vil jobbe for å styrke utdanningstilbudet, og legge til rette for økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Kommunen vil også tiltrekke seg nye virksomheter og arbeidsplasser, og legge til rette for innovasjon og entreprenørskap.

I dag ligger Innlandet dårligst an i Norden når det kommer til innovasjon ifølge ERRIN sin «Regional Innovation Scoreboard» fra 2021.

En annen utfordring vi vil stå over i nær fremtid er stor mangel på kompetanse innen teknologi. Dette viser rapporten fra Abelia som ble utgitt i 2021. Rapporten påpeker at det er viktig å investere i IKT-kompetanse i Norge for å kunne møte fremtidens behov og utfordringer.

Den kommer til å spille en viktig rolle i utvikling av nye produkter og teknologier som kan bidra til å løse samfunnsproblemer og skape nye arbeidsplasser. 

Anna Rabstad, Teamleder for design og brukeropplevelse i Inmeta Innlandet, Hamar

Det er mye omstilling som er nødt til å skje både med hensyn til bærekraft og digitalisering. I tillegg er det for få som utdanner seg innen dette feltet.

I likhet med byer som Bergen, Oslo, Trondheim og Ålesund er det viktig at Hamar skaper rammer for at bedrifter og næringsliv kan utvikle seg og forbli konkurransedyktige, at man styrker forutsetningene for et bredere utdanningstilbud, og at man legger til rette for økt samarbeid mellom akademia og næringslivet.

Innlandet Science Park er en ypperlig mulighet til å skape disse rammene. Se til Rebel og Construction City i Oslo, Media City i Bergen og Kunnskapsparken i Ålesund.

Innovasjon krever samspill og samhandling, derfor er konsentrert bygningsvolum viktig.

En Science Park er en type organisasjon som har som formål å fremme innovasjon, forskning og utvikling ved å samle forskjellige bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner under ett tak.

Det er vanligvis en fysisk campus som gir et samarbeidsorientert og kreativt miljø for bedrifter og forskere å samarbeide og utvikle nye produkter og teknologier.

Yngre generasjoner ser på dette som en selvfølge. For å holde på og tiltrekke seg unge talenter må vi tenke fremover og støtte opp under nye muligheter som dette.

Beliggenhet tett på trafikknutepunkt er viktig, vi vet det fra diverse forskningsrapporter som fremhever dette som ett av de viktigste suksesskriteriene for forskningsparker.

Nærhet til knutepunkter er avgjørende for å tiltrekke seg bedrifter og investorer, øke synligheten og tilgjengeligheten til Science Park.

Dette kan bidra til å skape et dynamisk og innovativt miljø der bedrifter, forskningsinstitusjoner og andre aktører kan samarbeide og skape verdier.

Dette er en unik mulighet til å posisjonere Hamar for fremtiden. Science Park er et viktig verktøy for å fremme innovasjon, utvikling og klyngesamarbeid i regionen.

Den kommer til å spille en viktig rolle i utvikling av nye produkter og teknologier som kan bidra til å løse samfunnsproblemer og skape nye arbeidsplasser.

Den vil gjøre byen mer attraktiv både for bedrifter og arbeidstakere. Effekten vil være flere arbeidsplasser og flere som vil velge Hamar.

Science Parks er også gunstige for lokalsamfunnet og lokal økonomi. Ofte ser vi at de skaper økt innovasjon og nye arbeidsplasser.

De kan også bidra til å tiltrekke seg investeringer og bedrifter til regionen. Mange Science Parks har også en sterk samfunnsansvarlig profil, og jobber med å løse samfunnsproblemer og bidra til bærekraftig utvikling.

Innlandet Science Park er et spennende, og særdeles viktig prosjekt. Ikke bare for byen i seg selv, men også for Innlandet som region.

Den kommende generasjonen stiller høyere krav til moderne arbeidsplasser, ikke bare med tanke på fysisk utforming, men også kultur, verdier og arbeidsmetodikk.

Derfor er det viktig å støtte opp under slike fantastiske muligheter, og stille seg spørsmålet, “Hva kan jeg gjøre for at dette blir enda bedre?”.

På den måten kan vi alle være med å bidra til at Hamar og Innlandet blir en flott plass å bo, jobbe og trives, og være en plass unge folk heller flytter til enn fra.