Best av alle sykehus i HSØ er Hamar! Foran Lovisenberg og Bærum sykehus.

Overlevelsesprosenten for Hamar kalles «signifikant høyere» enn referansen. Øvrige sykehus i Innlandet ligger dessverre i nedre halvdel av tabellen, med Gjøvik aller sist.

Statistikken er enda en bekreftelse på hvor lite faglig basert vedtaket om å bygge sykehus i Moelv er, man skroter sykehuset med best resultater.

Sykehuset i Moelv er kalt «verdens mest moderne» bla av stortingsrepresentant Støstad fra Oppland. Jonas Gahr Støre karakteriserte Moelv-sykehuset som «Europas fremste sykehus» under pressekonferansen på brygga i Moelv.

Begge deler er like meningsløst. Norges beste sykehus Oslo Universitetssykehus, ligger på 37. plass på listen over de beste sykehus i verden og på 16. plass i Europa. Beste sykehus i Europa er Karolinska i Stockholm, rangert som nr 6 på verdensstatistikken (Kilde: Newsweek).

I en artikkel som gikk i alle mjøsavisene for tre år siden kunne vi lese at Innlandet Arbeiderparti mener det er «Viktig å legge Hamar dødt som alternativ for hovedsykehus». Det var tydeligvis viktigere for partiet å legge Hamar sykehus dødt enn at pasientene skal overleve.

Men Hamar lever -og pasientene overlever!

Det siste er kanskje ikke helt uvesentlig. Om ikke lang tid kommer langtidsbudsjettet for Helse Sør-Øst. Den vil bli enda en bekreftelse på at det er svært langt fram til noe Mjøssykehus.

Den som tror siste ord er sagt i sykehus-saken vil få god tid til å revurdere oppfatningen! Godt valg!