"Støre ble buet på" er overskriften på førstesida i papirutgaven av HA 2.mai. Det omhandler hans besøk på Hamar 1.mai.

Han fortalte at Regjeringen jobber med Helse Sør-Øst sitt forslag om Mjøssjukehuset. Han uttrykte og at han var posetiv til prosjektet og det samme er Arbeiderpartiet. Han sa og at det ville komme en rask avgjørelse i Regjeringen.

Jeg var tilstede under hans tale i Brumunddal tidligere på dagen. Der var det stående applaus.

Jeg registrerte at HA også var representert her.

Hvorfor i all verden må avisa sette en så negativ og dyster overskrift når responsen i Brumunddal var stående applaus for samme innlegg ?

Dette er et prosjekt til 10-15 milliarder kroner og som vil sikre oss innbyggere på Hedmarken og resten av Innlandet et fullverdig sjukehustilbud for framtida.

Har ikke HA et ansvar i å framsnakke gode samfunnsnyttige prosjekter på Hedmarken ?