BBL sine representanter Jerven, Meyer og Stensby har gjennom leserinnlegg i HA 7. og 13. mars forsøkt å vise at vi må finne fleksible løsninger når vi skal møte utfordringene innenfor eldreomsorgen.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat har enten ikke forstått det vi har formidlet, eller kanskje ikke ønsket å forstå? Dette baserer vi på hans påstander om BBL i sine svarinnlegg.

Vi avslutter derfor denne offentlige samtalen fra vår side her, for ingen blir klokere av en debatt som kan minne om eventyret «Goddag mann! - Økseskaft!»