Respons til Øyvind Fjellestad på innlegget «Tanker etter Rosemarie Køhn».

Jeg leste med glede første del av Øyvind Fjellestads innlegg «Tanker etter Rosemarie Køhn».
Gleden ble dessverre fort til harme over spørsmålene Øyvind Fjellestad stiller etter å ha beskrevet biskop Rosemarie Køhn og hennes virke.

Han skriver: «Er dette Guds kirke? Er dette en kirke som er basert på Bibelens ord?» Videre spør han om dette er en kirke som praktiserer det siste Jesus, kirkens Herre, sa før han forlot verden: «Forkynn evangeliet for alle …»

Her insinuerer Øyvind Fjellestad at biskop Rosemarie Køhn ikke forkynte evangeliet. Det er ufattelig freidig, frekt og utidig av Fjellestad! Han mer enn antyder at Rosemarie Køhn skulle ha formidlet evangeliet på en måte som ikke er i tråd med Bibelens ord.

I stedet for å takke, nedskriver han det kall og den gjerning biskop Rose har stått i med å synliggjøre kirkens budskap.

Før Rosemarie Köhn ble biskop, var hun forsker og prestelærer ved Universitetet i Oslo. Som biskop, prest og forsker lot hun sin grundige og brede bibelkunnskap utformes i levd liv.

Bildeserie

Slik var Rosemarie Köhn sitt liv som biskop

Hun hadde til fulle kjennskap og kunnskap til skriftene i Det gamle testamentet og evangeliene i Det nye testamentet. Nettopp det var hennes trygge og ufravikelige fundament.

Slik var det hun kunne åpne skriftene og avdekke evangeliet om Jesus Kristus slik at mennesker erfarte seg å være sett og akseptert av Gud og kirken.