Den amerikanske importen Black Friday har helt fra sin spede start i Norge blitt elsket og hatet. Oppmerksomheten som de første årenes kupp-eufori og rekordhandel skapte, har gjort dagen populær også for motstemmer som gjerne vil synliggjøre overforbruk. Svart fredag har i nyhetsbildet gradvis blitt utfordret av dem som vil ha oss til å ta grønne valg, heller enn å blakke oss på shopping.

Med høstens økonomiske utforbakke kan tilhengere av grønn fredag ha fått effektiv hjelp. Om ikke hensynet til planeten hevet terskelen inn på kjøpesentrene, vil kanskje hensynet til pengepungen gjøre det.

Og det ligger utvilsomt en gevinst i å få kombinert de to.

Vi har i Norge et gjennomsnittlig utslipp på over 11 tonn CO₂ per person, og fordeler man kuttene som kreves for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til, skal utslippene ned til 2,5 tonn per person før 2030. Som det nylig avsluttede klimatoppmøtet i Kairo viste er vi langt fra i rute til i nå dette, og vi er avhengig av store og brede reguleringer for å få farta opp.

I tillegg vil valgene hver og en av oss tar - personlig og politisk - bidra. Men er alt like viktig, eller gjør noen store grep at vi kan ha bedre samvittighet for noe annet?

En som har lest løftene svært bokstavelig er Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender, som i dag besøker Resirkula. Skremt av ekstremsommeren 2018 bestemte hun seg for å leve innenfor et klimaregnskap tilsvarende det 2030-målet krever, helt på egenhånd. Hun spiste, reiste og handlet med rimeligst mulig CO2-avtrykk som ledetråd, og forteller om erfaringene hun gjorde i en bok.

I en norsk hverdag kan det fortsatt være tidkrevende og kreve kreativitet å leve grønt. Selv i kommuner med grønne hoder, gode samarbeidsordninger og de beste intensjoner er vegen unødig kronglete.

I et debattinnlegg i HA påpeker Hilde Berit Evensen at selv Resirkula har gjort seg unødvendig vanskelig tilgjengelig. For å få tipsene formidlet fra forfatteren selv, kan du måtte droppe både jobb og skole dersom du skal komme deg til Gålåsholmen midt i Black Friday.

Evensen har et godt poeng. Riises foredrag kunne med hell holdes et sted som kan nås uten bil og på et tidspunkt som gjør at skoleelever og folk som jobber også kan delta.

Den neste mila i klimakampen handler nettopp om å gjøre de gode valgene til allemannseie.