Det skjer som en del av en større transaksjon der Eidsiva Bioenergi og Solør Bioenergi kjøper hver sin del av Oplandske Bioenergis fjernvarmeanlegg.

Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen går sammen om å kjøpe Oplandske Bioenergi sitt biokullanlegg på Rudshøgda.

Anlegget er Norges første kommersielle fabrikk for biokull, og produserer ca. 400 tonn biokull per år. Produksjonen startet høsten 2021. Nå er målsettingen en betydelig økning i produksjon og salg av biokull basert på skogressurser i Innlandet. Målet er industrialisering og vekst som vil gi store ringvirkninger i regionen.

Både Eidsiva Bioenergi og Glommen Mjøsen Skog har vært deleiere i biokullvirksomheten fra start gjennom sitt eierskap i Oplandske Bioenergi. Nå kjøper selskapene ut biokull-virksomheten i fellesskap med en klar intensjon om å satse og investere i økt produksjon og industrialisering av produktet.

– Med anlegget på Rudshøgda har vi et forsprang på andre aktører, og dette må vi utnytte. Det er mange som nå ser potensialet i biokull og ønsker å satse, og da må vi tørre å bruke frontposisjonen vår til å sette Innlandet skikkelig på kartet sier Marit Storvik i Eidsiva Bioenergi.

– Det at to store aktører innen bioøkonomi i vår region går sammen om denne satsingen tror vi er en styrke, og vil gi den tyngden og investeringsviljen som trengs for at dette skal bli en suksess, samstemmer administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Kjøper fem fjernvarmeanlegg

Som en del av transaksjonen kjøper Eidsiva Energi fem av anleggene til Oplandske Bioenergi, mens Solør Bioenergi kjøper de resterende anleggene. Anleggene Eidsiva kjøper er lokalisert på Eidsvoll, Løten og Rudshøgda.

– Vekst innen fjernvarme i Innlandet er et viktig bidrag til det grønne skiftet og elektrifisering i praksis. Anleggene vi kjøper passer inn i den allerede eksisterende porteføljen vår. Eksisterende og nye kunder skal få tett oppfølging og vi skal ta godt vare på og videreutvikle verdiene som er bygd opp av Oplandske Bioenergi over mange år, sier Storvik.

Oplandske Bioenergi er godt fornøyd med oppkjøpene.

– Denne løsningen betyr at aksjonærene får betalt for at de i 2007 satset friskt på bioenergi. Løsningen betyr også at leveransene av termisk energi som er bygget opp vil bli driftet videre og videreutviklet av to av de store bioenergiaktørene i Norge, sier Einar Stuve, daglig leder i Oplandske Bioenergi.

Skogressurser gir verdi

Glommen Mjøsen Skog er opptatt av bærekraftig bruk av skogressursene og å bringe løsninger for det grønne skiftet fra skog og tre.

– Vi ser potensial i biokull, og ser fram til å være med på å bidra videre i denne satsingen sammen med at annet stort og viktig selskap i Innlandet. Forhåpentlig kan biokull gi et vesentlig bidrag i klimaarbeidet, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun.

Glommen Mjøsen Skog har vært med på hele utviklingen av Oplandske Bioenergi.

– Vi har bidratt til å skape verdier i Oplandske Bioenergi siden oppstarten, og har nå som eier lyttet til selskapets ønske om videreutvikling. Vi mener at vi med dette har funnet en veldig god løsning for selskapets videre utvikling, kundene, de ansatte og aksjonærene, sier Nordtun.

Les også

Denne lasten vil spille en viktig rolle: – Vil gi mange positive effekter