Klubben hadde rigget seg til for delvis å fullføre turneringen, i tråd med regelverket og forholdsreglene som i dette tilfellet gjaldt med covid-19-bestemmelsene.

De hadde mottatt støtte fra Lotteritilsynet tilsvarende 70 prosent av beregnet inntekt, slik tilskuddsbestemmelsene mot frivillighetssektoren var under pandemien.

I forkant av turneringen tok imidlertid smittesituasjonen i Hamar seg opp. Kommuneoverlegen i Hamar anbefalte sterkt at arrangementet skulle innstilles, og dagen før årets viktigste inntektskilde for Storhamar skulle sparkes i gang, så klubben seg nødt til å avlyse hele turneringen.

For avlysning av arrangementer sa regelverket at 50 prosent av de beregnede inntektene skulle tilfalle organisasjonene. Altså 20 prosent mindre enn det Storhamar allerede hadde mottatt.

– Vi fikk tilskuddet i forkant og hadde alle intensjoner om å arrangere turneringen. Vi valgte å følge anbefalingen som kommunen ga oss, men sett i ettertid skulle vi ikke gjort det. Det kostet oss nemlig over 300.000 kroner, sier Arild Johansen, som er daglig leder i klubben.

Kravet kom et år etter

Nesten et helt år etter at turneringen var avlyst, i august 2022, kom nemlig et krav om tilbakebetaling av de 20 prosentene som skilte mellom delvis fullførte arrangement og helt avlyste arrangement.

I Storhamars tilfelle tilsvarte det altså 345.000 kroner. Johansen fortviler.

– Jeg hadde regnet med at saken hadde gått fint. Vi var klar over reglene, men fikk skikkelig bakoversveis da kravet dukket opp et helt år senere, fordi vi tok vårt samfunnsansvar på alvor under pandemien. Det blir vi straffet for. Da blir man passelig irritert og litt oppgitt. Det er mye penger å ta inn igjen, sier han.

Han undrer seg over at det ikke utvises mer fleksibilitet eller skjønn fra Lotteritilsynet, tatt det lokale smittebildet, den korte tidsrammen og de gjeldende anbefalingene i betraktning.

Se Lotteri- og stiftelsestilsynets begrunnelse nederst i saken.

Styrer mot underskudd

Tilskuddet de fikk den gangen er for lengst brukt opp i tiltak for å legge til rette for klubbens barn og unge. Konkret forteller Johansen at de pengene egentlig var tenkt som egenkapital for skifte av kunstgressdekket neste år, men at klubben nå må ta av sparepengene sine for å kunne finansiere det nye gresset.

– Idrettens mål er aldri å bli rike. Vi har brukt pengene på å bygge anlegg og legge til rette for at ungene får så gode forhold som mulig. Når man «tar fra oss» så mye penger, så er det et innhogg som ikke er enkelt å ta inn igjen. Vi skulle veldig gjerne lagt de 300.000 kronene i nytt kunstgress, men det gikk istedenfor til staten. Jeg vil gjerne understreke at vi ikke blir kneblet av dette tapet, men det går definitivt ut over klubbens likviditet, sier Johansen.

Strømprisen og andre kostnader har dessuten økt i år. Klubben styrer mot underskudd, og det kan gå utover medlemmene, forteller han.

– Vi må kanskje øke medlemsavgiften. Som klubb må vi tenke på hva vi kan gjøre for å få regnskapet i balanse. Da hjelper det i hvert fall ikke å miste over 300.000 kroner på den måten. Vi kan ikke fortsette over lang tid å gå i underskudd, sier han.

Søkte støtte fra kommunen

Klubben søkte om delvis støtte til Hamar kommune som kunne bidra til å innfri kravet om tilbakebetaling til Lotteri- og stiftelsestilsynet. For kort tid siden ble søknaden avvist.

– Føler du kommunen må ta en del av «regningen», så lenge kommuneoverlegens anbefalinger, så tett på arrangementet, har påført dere tapet?

Jeg vil ikke legge noe skyld på kommunen eller kommuneoverlegen. Han kan ikke stå til ansvar for hva Lotteritilsynet kan gi eller ei. Vi skjønner selvsagt at det må gjøres helsefaglige vurderinger ut ifra hvordan situasjonen var i byen der og da. Derfor skylder eller krever ikke vi noe som helst, men vi søkte i håp om å få et plaster på såret, sier Arild Johansen.

Dette sier kommunen

Wenche Enge i Hamar kommune sier hun har forståelse for at dette er en lei sak for Storhamar Fotball. All den tid Lotteristiftelsen har tatt en beslutning, finnes det heller ingen pott i kommunens budsjetter til å støtte tilfeller som dette.

– Vi må forholde oss til Lotteristiftelsen som forvalter, og kan ikke signalisere at vi ikke er enige i forvaltningen. Hamar kommune har hatt tilsvarende saker internt også i kjølvannet av pandemien, men som frivillig organisasjon står Storhamar svakere når de må avlyse en turnering enn oss. Avlysningen er basert på et godt råd, men klubben blir straffet i ettertid, sier Enge.

– Klubben taper penger på grunn av kommunens anbefaling. Forstår du at klubben da kommer til dere for å be om delvis støtte?

Jeg skulle ønske det var en pott til bruk i en sånn søkssammenheng, men vi har et budsjett å forholde oss til. Vi støtter idrettsklubbene gjennom drift og anlegg, men akkurat dette finnes det ikke penger til i budsjettet. Det er sånn virkeligheten er, sier hun, og understreker at hun har forståelse for den vanskelige skvisen som klubben ble satt i.

Arild Johansen legger til at han også har sendt en søknad om støtte til Sparebankstiftelsen i sakens henseende. Der har han foreløpig ikke mottatt noe svar.

Slik lyder begrunnelsen

Dette skriver Lotteri- og stiftelsestilsynet i sin begrunnelse av det omtalte kravet:

«Vi viser til vårt vedtak av 2. juli 2021. Vi viser samtidig til deres e-post 20. august 2021 og vårt foreløpige svar per e-post 30. mai 2022. I mailen informerte dere om at fotballturnering som skulle vært gjennomført 21.- og 22. august 2021 inngikk i søknaden som delvis gjennomført, men turneringen ble avlyst på kort varsel.

Vi har nå vurdert saken på nytt og fattet vedtak om å delvis gjøre om vedtaket vårt av 2. juli 2021. Den uberettigede andel av tilskuddet på 344 481 kreves tilbake».

Videre viser de til forskrift om midlertidig tilskuddsordning til frivillighetssektoren, som ble vedtatt av Kulturdepartementet som følge av covid-19.