Det vil for ettertiden bli et enormt stygt nabolag og bomiljø i Ottestad.

Ser man på de gode bomiljø i de kommuner som har satt dette foran mest mulig penger for minst mulig areal, ser man et helt annet bilde.

Det er mer harmonisk og det er folk som trives. Ikke hus som har blitt liggende i mørket, og som utover mindre trivsel har fått stor verdireduksjon på huset sitt.

Hvor mange i kommunestyret og formannskapet godkjenner slike bygg i eget nabolag?

Greier dere å se området ovenfra? Det ser rotete og ikke pent ut.