I foreldreundersøkelsen for barnehager får foreldre og foresatte si meningen sin om hvor fornøyde de er med sin barnehage.

Om selve barnehagetilbudet, om barnas trivsel og om samarbeid mellom hjem og barnehage.

Undersøkelsen gir et godt bilde av hvilke barnehager som har de mest fornøyde foreldrene, og denne formen for rangering – og stadig mer bevisste foreldre – kommer vi til å se mer av i årene som kommer.

Det er frivillig for barnehagene å delta i denne undersøkelsen. I Stange deltok i 2022 12 av 19 barnehager, i Ringsaker kun tre barnehager av 35. Én av Løtens sju barnehager deltok, mens Hamar deltok ingen barnehager i undersøkelsen.

Sånn sett gir undersøkelsen for Hedmarkens del slett ikke et komplett bilde. Hamar har til nå vært på siden, men varsler i intervjuet med HA at også de fra neste år vil være med.

Og nettopp Hamar har litt å strekke seg etter i denne sammenheng.

17. februar kunne HA fortelle at Hamar kommune kommer på jumboplass blant landets 57 største kommuner når det gjelder hvor mange penger som brukes på barn og unge mellom 0 og 20 år. Kilden er Unicefs kommuneanalyse for 2022.

Det, samt at det ikke praktiseres offentlighet rundt resultatene i Hamar kommune i dag, er langt fra godt nok for den kommunen i Innlandet som profilerer seg som motoren i landsdelen.

Fremtidens foreldre kommer til å være kravstore, og velge med omhu den barnehagen de mener er best for sine barn.

Hvorfor skulle de ikke være det? Ikke bare overlater de hver dag ansvaret for det mest dyrebare de har til barnehagene, det brukes også en betydelig andel av husholdningsbudsjettene på det.

Vi tror de barnehagene som allerede står langt fram i skoene i forhold til undersøkelser som dette, og som er trygge på produktet sitt, kommer til å stå knallsterkt i konkurransen om foreldrene i årene og tiårene som kommer.

Stange er soleklart best av hedmarkenkommunene til å delta i undersøkelsen, og 12 av 19 barnehager lander en gjennomsnittlig score på 4,5 av 5 poeng.

De barnehagene og de kommunene som ikke er med, har trolig bare tida og vegen.

Å score høyt i disse undersøkelsene kommer til å bli viktig.